Now showing items 285-304 of 499

 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi 

  Ates, Sebahat (2013-05-20)
  Amaç: Bu çalışma, kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ...
 • Kendi Gözüne Yönelik Zarar Verme Davranışı Sonucu Gelişen Körlük: Üç Şizofreni Olgusu 

  Ceylan, Mehmet Emin; Yesilyurt, Sema; Sukruoglu, Seda; Turkcan, Ahmet; Oncu, Fatih (2012)
  Kendini yaralama davranışı (self-mutilasyon), intihar amacı olmaksızın, tasarlanmış bir şekilde beden dokularına zarar verici bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Kendi gözüne zarar verme çok nadiren görülen bir kendini ...
 • Kendine zarar verme davranışının sınırları 

  Evrensel, Alper; Aykol, Orcun (2014-04-01)
  Sayın editör, Derginin son sayısında yayımlanan “Kendine zarar veren ergenlerin aile işlevlerinin ve benlik saygılarının saptanması: Olgu-kontrol çalışması” isimli makaleyi (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15:69-76) ...
 • Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı 

  Eryilmaz, Gul; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
  Amaç: Valproat ve elektrokonvülsif tedavinin bir arada kullanımı tartışmalı bir konudur. Duygudurum düzenleyici olarak kullanılan antikonvulzanların EKT sırasında nöbetin ortaya çıkışını olumsuz etkilemesinden endişe ...
 • Kronik Kusma Yakınması ile Başvuran Bir Obsesif Kompülsif Bozukluk Olgusu ve Maprotilinle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu 

  Evrensel, Alper; Doruk, Ali; Gulsun, Murat (2006)
  Kusma depresif bozukluktan psikotik bozuklu ğa kadar birçok psikiyatrik bozuklukta görülebilmektedir. Öte yandan,ısrarcı kusma birçok t ıbbi hastalığın önemli belirtilerinden biridir. Bu makalede, OKB tan ısı almış , ön ...
 • Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex 

  Oz, Pinar; Kaya Yertutanol, Duygu; Gozler, Tayfun; Ozcetin, Ayşe; Uzbay, Tayfun (2016)
  The paraventricular thalamic nucleus (PVT) is a midline nucleus with strong connections to cortical and subcortical brain regions such as the prefrontal cortex, amygdala, nucleus accumbens (NAc) and hippocampus and ...
 • Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Unsalver, Baris Onen; Comert, Gokce (2014)
  A 50 year-old female patient presented to the psychiatry clinic with complaints of forgetfulness, distractibility and difficulty in learning new information. She was started on lithium after a manic episode 10 years ago, ...
 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • Lower limb flexor reflex: comparisons between drug-induced akathisia and restless legs syndrome 

  Gunduz, Aysegul; Metin, Baris; Metin, Sinem Zeynep; Karadeniz, Derya; Kiziltan, Günes; Kiziltan, Meral E.; Poyraz, Burc Cagri (2016)
  Background and objective: Akathisia is characterized by restlessness and crawling sensations similar to restless legs syndrome (RLS). Long latency flexor reflex (LLFR) which has helped to advance RLS pathophysiology has ...
 • MAN TRANSFORMING INTO WOLF: A RARE CASE OF CLINICAL LYCANTHROPY 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Kagan, Gaye (2014-06-05)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Maturation of Auditory Brainstem Responses in Babies from Birth to 6 Months of Age ABS 

  Ozturk, Burak (2012)
  ABSTRACT Objective: New born hearing screening plays an important role in making a diagnosis within the first six months of life in congenital he a ring losses. In this age group, the infant’s maturation is influential in ...
 • Meaning of Professionalism in Nursing Students 

  Oner Altiok, Hatice; Ustun, Besti (2014-11)
  Nursing training is grounded in theoretical and clinical training. The study was conducted to determine the experiences of nursing students regarding professionalism in applications. A total of 103 nursing students was ...
 • Meaning of Professionalism in Nursing Students 

  Ustun, Besti (2014-11-06)
  Nursing training is grounded in theoretical and clinical training. The study was conducted to determine the experiences of nursing students regarding professionalism in applications. A total of 103 nursing students ...
 • Measurement of indoor radon concentration and annual effective dose estimation for a university campus in Istanbul 

  Kulalı, Feride; Akozcan, Serpil; Gunay, Osman (2018-08-27)
  Radiation is a natural part of the environment that people interact continuously, and radon is one of the most important sources because of its abundance and mobility. Due to gas form, radon can reach and accumulate in ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...
 • Medical ozone therapy for the inner ear acoustic trauma 

  Ozturk, Burak (2013)
  Objectives: The goal of the study was to look at the potential protective effect of ozone therapy by studying its antioxidant and vasodilatation effects against hearing loss caused by acoustic trauma. Methods: Thirty-two ...
 • Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim 

  Ustun, Besti (2014)
  Günümüzde meme kanserinde erken tanı yöntemleri ve gelişen tedavi seçenekleri sağkalım oranlarını artırmış ve yaşam sürelerinin uzamasını sağlamıştır. Meme kanseri tanısı, yaşayan bireyleri; fiziksel, psikolojik ve sosyal ...
 • Metacognition in psychosis: Comparison of schizophrenia with bipolar disorder 

  Brown, Elliot; Lysaker, Paul H.; Tas, Cumhur; Brüne, Martin; Aydemir, Omer (2014)
  While deficits in metacognition have been observed in schizophrenia (SZ), it is less clear whether these are specific to the disorder. Accordingly, this study compared metacognitive abilities of patients with schizophrenia ...