Toplam kayıt 444, listelenen: 297-316

 • Obsesif Kompülsif Bozukluğun EEG Ölçümüne Dayalı Fourier Dipol Yaklaşımı Yöntemi ile İncelenmesi 

  Özçoban, Mehmet Akif; Aydın, Serap; Kara, S.; Tan, Oğuz (2015-09)
  Nöropsikiyatrik bir hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB), patofizyolojik araştırmalarında EEG analizi kullanılmaktadır. Önceki yıllarda gerçekleştirilen EEG tabanlı OKB araştırmalarında beyin korteksinde anormal ...
 • OCCURRENCE AND PREDICTIVE FACTORS OF PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN INDIVIDUALS WITH ALCOHOL USE DISORDERS. 

  Donadon, Mariana Fortunata; Osório, Flávia Lima (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Alcoholism is a disorder caused by an excessive and maladaptive pattern of alcohol consumption. A series of impairments can arise from such consumption, including psychiatric comorbidities. The objective of this study was ...
 • Olfactory reference syndrome: A case treated with sertraline and olanzapine. 

  Ozten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben (2013)
  Olfactory Reference Syndrome (ORS) is a rare psychiatric condition in which the affected person has a certain belief that his/her body odor is foul or unpleasant and his/her occupation on this issue leads to a loss of ...
 • OLFAKTOR REFERANS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU 

  Özdil, Esra; Bakım, Bahadır; Tekin, Atilla; Güleken, Mehmet Diyaddin; Türkyılmaz Uyar, Ece; Özer, Ömer Akil (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Olfaktor referans sendromu, kişinin bedeninin kötü bir koku yaydığı düşüncesiyle karakterize olan ve bunun sonucunda utanç, suçluluk duyguları, kaçınma davranışları ve sosyal içe çekilme gibi belirtilerin eşlik ...
 • Olfaktör Referans Sendromu 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2015)
  Olfaktör referans sendromu, kişinin vücudundan kötü koku yaydığı ısrarlı ve yanlış inancı ile seyreden bir bozukluktur. Yüz yıldan uzun zamandır parosmi, otodisosmofobi, olfaktör halüsinasyon, halitofobi, kronik olfaktör ...
 • Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü 

  Evrensel, Alper; Ozsahin, Aytekin (2014-12-01)
  Pedofili, beraberinde getirdiği sosyal, tıbbi, etik ve adlî sorunlar nedeni ile oldukça tartışmalı bir konudur. Pedofilinin bir dürtü kontrol bozukluğu olup olmadığı henüz netlik kazanmamıştır. Ceza indirimi uygulanması ...
 • Olive mill wastewater treatment in microbial fuel cells 

  Catal, Tunc; Kumru, Mert; Liu, Hong; Bermek, Hakan; Akan, Suha; Ozguven, Mine; Ulutas, M. Sefa; Ozcelik, Beraat; Akarsubası, A. Tunga (2013-10-29)
  Olive mill wastewaters create significant environmental issues in olive-processing countries. One of the most hazardous groups of pollutants in these wastewaters is phenolic compounds. Here, olive mill wastewater was used ...
 • ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen ...
 • Onkolojik Aciller 

  Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
  Onkolojik aciller; hızlı müdahale gerektiren, ölüm veya kalıcı hasarla sonuçlanabilen, kanser veya kanser tedavisinin neden olduğu akut durumlar olarak tanımlanabilir. Yani kanser veya kanser tedavisi ile ilişkili ...
 • Online Game Addiction in a Sample from Turkey: Development and Validation of the Turkish Version of Game Addiction Scale 

  BAYSAK, ERKAN; KAYA, FATMA DUYGU; DALGAR, İLKER; CANDANSAYAR, SELÇUK (2016-03-01)
  Objective: Online game addiction also referred to as internet gaming disorder, a clinical condition that is not well-established, is not listed in psychiatric classification systems due to lack of adequate studies but ...
 • Orta okul öğrencilerinde aile ortamı, yeme tutumu ve obezite durumları arasındaki ilişki 

  Turtulla, Sermin; Akgul, Omer; Tura, Gulsah; Iskender, Murat (2014)
  Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yaşamış oldukları aile ortamları, yeme tutumları ve obezite durumları cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyoekonomik düzeyleri yönünden incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile ...
 • Oxidative stress in schizophrenia: a case–control study on the effects on social cognition and neurocognition 

  Gonzalez-Liencres, Cristina; Brown, Elliot; Erdin, Soner; Onur, Ece; Brüne, Martin; Tas, Cumhur; Cubukcuoglu, Zeynep; Aydemir, Omer; Esen Danaci, Aysen (2014)
  Background: Schizophrenia is a debilitating mental disorder that presents impairments in neurocognition and social cognition. Several studies have suggested that the etiology of schizophrenia can be partly explained by ...
 • Oxidative stress markers, cognitive functions, and psychosocial functioning in bipolar disorder: an empirical cross-sectional study 

  Erdin, Soner; Onur, Ece; Berk, Michael; Aydemir, Omer; Cubukcuoglu, Zeynep; Tas, Cumhur (2012)
  Objective: This study aimed to evaluate the relationship between oxidative stress markers and cognitive functions and domains of psychosocial functioning in bipolar disorder. Methods: Oxidative stress markers, cognitive ...
 • Papilledema Due to Mirtazapine 

  Ceylan, Mehmet Emin; Evrensel, Alper; Cömert, Gökçe (2016-05-01)
  Background: Mirtazapine is a tetracyclic antidepressant that enhances both noradrenergic and serotonergic transmission. The most common cause of papilledema is increased intracranial pressure due to brain tumor. Also ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hızlı Sayar, Gökben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...
 • Patient-derived Stem Cells as New Frontiers for Disease Modelling with Focus on Neurodegenerative Diseases 

  Sidhu, Kuldip S. (2016)
  Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder and represents the most common form of dementia, affecting over 46.9 million people worldwide. AD is characterized by the progressive loss of specific neurons in the ...
 • Pazarlama İletişimi Açısından İnternet Ortamında Kullanılan Ağızdan Ağza Pazarlama Tekniklerinin Marka Tercihine Etkisi 

  Toros Dapiapis, Nihal (2016)
  Pazarda her geçen gün artan marka sayısı tüketicinin tercihini zorlaştırırken, üreticinin/marka sahibinin de rakipleri arasında fark edilmesini güçleştirmektedir. Piyasada yaşanan bu değişimler sonucunda işletmeler ...
 • Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar 

  Bozkurt, Izzet (MediaCat Kitapları, 2013-12)
  Günümüzün iletişim bombardımanı altındaki toplumunda tüketicilerin markalara ve pazarlama araçlarına gösterdiği ilgi her geçen gün biraz daha azalıyor. Ve tüketicinin bir markaya ilgisini yitirmesi, o marka açısından ne ...
 • Pedophilia and Other Monosymptomatic Psychopathologies 

  Tarhan, Nevzat; Antikacioglu, Levon (2017)
  In the present paper, we discussed the insufficiencies of two-dimensional (2D) confrontations and proposed the utility of threedimensional (3D) and even four-dimensional (4D) confrontations, in researches specially of ...
 • PEDOPHILIA AND OTHER MONOSYMPTOMATIC PSYCHOPATHOLOGIES 

  Tarhan, Nevzat; Antikacıoğlu, Levon (2017-02-24)
  In the present paper, we discussed the insufficiencies of two-dimensional (2D) confrontations and proposed the utility of threedimensional (3D) and even four-dimensional (4D) confrontations, in researches specially of ...