Toplam kayıt 458, listelenen: 266-285

 • İstanbul’un 100 Sinema Salonu 

  BULUNMAZ, BARIŞ; OSMANOĞLU, ÖMER (İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2016-01)
  Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, birçok kültürel özelliğinin ve güzelliğinin yanında, sinema salonları ile de kendine has eşsizliğini ve farklılığını gösterir. Geçmişten günümüze kültürel mirasın değerli ...
 • Japonya - Rusya İlişkileri 

  Arslan, Ibrahim (Nobel Yayınları, 2013)
 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them 

  Dogan, Selma (2013)
  Abstract Objective: The main purpose of the study is to evaluate the job satisfaction and stress of the health professionals working in a state hospital according to their sociodemographic characteristics and to reveal ...
 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi 

  Ates, Sebahat (2013-05-20)
  Amaç: Bu çalışma, kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ...
 • Kendi Gözüne Yönelik Zarar Verme Davranışı Sonucu Gelişen Körlük: Üç Şizofreni Olgusu 

  Ceylan, Mehmet Emin; Yesilyurt, Sema; Sukruoglu, Seda; Turkcan, Ahmet; Oncu, Fatih (2012)
  Kendini yaralama davranışı (self-mutilasyon), intihar amacı olmaksızın, tasarlanmış bir şekilde beden dokularına zarar verici bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Kendi gözüne zarar verme çok nadiren görülen bir kendini ...
 • Kendine zarar verme davranışının sınırları 

  Evrensel, Alper; Aykol, Orcun (2014-04-01)
  Sayın editör, Derginin son sayısında yayımlanan “Kendine zarar veren ergenlerin aile işlevlerinin ve benlik saygılarının saptanması: Olgu-kontrol çalışması” isimli makaleyi (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15:69-76) ...
 • Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı 

  Eryilmaz, Gul; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
  Amaç: Valproat ve elektrokonvülsif tedavinin bir arada kullanımı tartışmalı bir konudur. Duygudurum düzenleyici olarak kullanılan antikonvulzanların EKT sırasında nöbetin ortaya çıkışını olumsuz etkilemesinden endişe ...
 • Kronik Kusma Yakınması ile Başvuran Bir Obsesif Kompülsif Bozukluk Olgusu ve Maprotilinle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu 

  Evrensel, Alper; Doruk, Ali; Gulsun, Murat (2006)
  Kusma depresif bozukluktan psikotik bozuklu ğa kadar birçok psikiyatrik bozuklukta görülebilmektedir. Öte yandan,ısrarcı kusma birçok t ıbbi hastalığın önemli belirtilerinden biridir. Bu makalede, OKB tan ısı almış , ön ...
 • Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex 

  Oz, Pinar; Kaya Yertutanol, Duygu; Gozler, Tayfun; Ozcetin, Ayşe; Uzbay, Tayfun (2016)
  The paraventricular thalamic nucleus (PVT) is a midline nucleus with strong connections to cortical and subcortical brain regions such as the prefrontal cortex, amygdala, nucleus accumbens (NAc) and hippocampus and ...
 • Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Unsalver, Baris Onen; Comert, Gokce (2014)
  A 50 year-old female patient presented to the psychiatry clinic with complaints of forgetfulness, distractibility and difficulty in learning new information. She was started on lithium after a manic episode 10 years ago, ...
 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • Lower limb flexor reflex: comparisons between drug-induced akathisia and restless legs syndrome 

  Gunduz, Aysegul; Metin, Baris; Metin, Sinem Zeynep; Karadeniz, Derya; Kiziltan, Günes; Kiziltan, Meral E.; Poyraz, Burc Cagri (2016)
  Background and objective: Akathisia is characterized by restlessness and crawling sensations similar to restless legs syndrome (RLS). Long latency flexor reflex (LLFR) which has helped to advance RLS pathophysiology has ...
 • MAN TRANSFORMING INTO WOLF: A RARE CASE OF CLINICAL LYCANTHROPY 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Kagan, Gaye (2014-06-05)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Maturation of Auditory Brainstem Responses in Babies from Birth to 6 Months of Age ABS 

  Ozturk, Burak (2012)
  ABSTRACT Objective: New born hearing screening plays an important role in making a diagnosis within the first six months of life in congenital he a ring losses. In this age group, the infant’s maturation is influential in ...
 • Meaning of Professionalism in Nursing Students 

  Oner Altiok, Hatice; Ustun, Besti (2014-11)
  Nursing training is grounded in theoretical and clinical training. The study was conducted to determine the experiences of nursing students regarding professionalism in applications. A total of 103 nursing students was ...
 • Meaning of Professionalism in Nursing Students 

  Ustun, Besti (2014-11-06)
  Nursing training is grounded in theoretical and clinical training. The study was conducted to determine the experiences of nursing students regarding professionalism in applications. A total of 103 nursing students ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...