Now showing items 1-2 of 2

  • İlk Manik Dönemde Diyabet 

    Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
    Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...
  • Mevsimsel Mizaç Bozukluğunda Tek Uçlu ve İki Uçlu Farkı: Deksametazon Baskılama Testi 

    Bilici, Mustafa; Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yaci, Hale (2013)
    Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı mevsimsel gidiş gösteren tek uçlu ve iki uçlu olgular arasında deksametazon baskılama testi’nde ...