Now showing items 1-2 of 2

  • Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları 

    Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Koc, Ismail (2012)
    Duygudurum bozuklukları epilepside yaşam kalitesini ve prognozu etkileyen önemli bir psikiyatrik eştanıdır. Depresyon ile epilepsi arasındaki ilişki çift yönlüdür. Epileptik olgular arasındaki depresyon geliştirme riski ...
  • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

    Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
    Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...