Now showing items 1-2 of 2

  • Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II’nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar 

    Kesebir, Sermin; Inanc, Leman; Yildirim, Gonul (2013)
    Fieve ve Dunner 1975’te, belirgin yeti yitimine neden olacak ya da hastaneye yatışı gerektirecek kadar şiddetli olmayan ve psikotik özellikler bulundurma-yan hipomanik dönemleri maniden ayırt ederek, manik ve depresif ...
  • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

    Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
    Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...