Now showing items 1-1 of 1

  • Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna 

    Kesebir, Sermin; Yeni Elbay, Rümeysa (2013)
    Enürezis, tekrarlayıcı nitelik taşıyan idrar kaçırmadır. Beş yaşından önce kontinans kazanılıp kazanılmamasına göre primer ve sekonder olarak, geceleri olursa nokturnal, gündüz de eklenirse diurnal olarak sınıflandırı ...