Now showing items 1-1 of 1

  • Valproik asit kullanımına bağlı gelişen hiperamonyemik ensefalopati: olgu sunumu 

    Eryilmaz, Gul; Gogcegoz Gul, Isil; Onen Unsalver, Baris; Salcini, Celal; Saglam, Esra (2014-04-20)
    Hiperamonyemi, valproik asit tedavisinin bilinen bir yan etkisidir. Son yıllarda valproik asit kullanımına bağlı hiperamonyeminin tetiklediği ensefalopati gelişen olgular yayınlanmakta ve kan amonyak düzeyinin takip edilmesi ...