Now showing items 1-1 of 1

  • Çevresel Aciller 

    Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
    GİRİŞ İnsan vücut ısısı 37°C kadardır ve gün içinde vücut sıcaklığındaki değişimler 0,6°C’yi aşmaz. Vücut sıcaklığını ayarlayan merkez hipotalamustadır. Hipotalamustaki bu merkez bir termostat gibi çalışır. Vücutta ısı ...