Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrokonvulzif Tedavi Üzerine Güncel Bir Gözden Geçirme 

    Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Eryilmaz, Gul; Gogcegoz, Isil; Ceylan, Mehmet Emin (2013-08-29)
    Bir çok elektrokonvülsif tedavi kılavuzundai elektrokonvülsif tedavi uygulamasını tercih edilen tedavi olarak gösterildiği durumlar olarak psikotik özellikli şiddetli depresyon, maink deliryum ve katatoni gösterilir. ...