Now showing items 1-2 of 2

  • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

    Eryilmaz, Gul; Tanridag, Oguz; Salcini, Celal; Kagan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz, Isil (2013)
    Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...
  • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

    Tanridag, Oguz (2013)
    Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...