Now showing items 1-1 of 1

  • İlk Manik Dönemde Diyabet 

    Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
    Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...