Now showing items 1-1 of 1

  • POLYELECTROLYTES AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES 

    Karahan, Mesut; Mustafaeva, Zeynep; Tuglu, Sevecen (2013)
    Sentetik veya doğal, biyouyumlu ve biyobozunur polielektrolit özellikteki polimerlerin biyomoleküller ile etkileşimleri biyolojik açıdan önemli mekanizmaların varlığını ortaya koymakta ve biyomedikal uygulamalar için ...