Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi 

    Ates, Sebahat (2013-05-20)
    Amaç: Bu çalışma, kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ...