Now showing items 1-5 of 5

 • Duyusal Gelişim Kuramı ve Bir Olgu Örneği 

  Berksun, Oguz Erkan; Hizli Sayar, Gokben (2013)
  Bu yazıda insan beyninin duyusal deneyimleri ile ilişkili bir gelişimsel teori sunulmaktadır. Bu teoriye göre, duyusal kapasite yaşam boyunca gelişir ve dürtü, duygu, hareket, algı gibi kendi duyusal ürünlerini yaratır. ...
 • İki Uçlu Bozukluk Şeklinde Ortaya Çıkan CADASIL Sendromu 

  Kesebir, Sermin; Kaymak Koca, Esra; Kilicaslan, Esin Evren (2013)
  Bir küçük damar hastalığı olan Subkortikal Enfarkt ve Lökoensefalopati ile giden Otozomal Dominant Serebral Arteriyopati (CADASIL: Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), ...
 • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...
 • İlk Manik Dönemde Diyabet 

  Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...
 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...