Now showing items 1-2 of 2

  • PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİR GRUP HASTADA SALDIRGANLIK POTANSİYELİ VE ETKİLEYEN BAZI ETKENLER 

    Kelleci, Meral; Ata, Elvan E. (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
    Amaç: Bu araştırma psikiyatri kliniğinde yatan bir grup hastada saldırganlık potansiyeli ve etkileyen bazı etkenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri ...
  • Zorunlu Yatışta Psikiyatrik ve Hukuksal Süreç 

    Yilmaz, Yucel; Saygili, Ishak; Yanartas, Omer; Baykaran, Mustafa Burak; Kesebir, Sermin; Yildiz, Yilmaz (2013)
    Amaç: Zorunlu yatış tüm dünyada psikiyatristleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile ...