Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • İki Uçlu Bozukluk Şeklinde Ortaya Çıkan CADASIL Sendromu 

    Kesebir, Sermin; Kaymak Koca, Esra; Kilicaslan, Esin Evren (2013)
    Bir küçük damar hastalığı olan Subkortikal Enfarkt ve Lökoensefalopati ile giden Otozomal Dominant Serebral Arteriyopati (CADASIL: Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), ...