Toplam kayıt 146, listelenen: 78-97

 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hızlı Sayar, Gökben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...
 • Metacognition in psychosis: Comparison of schizophrenia with bipolar disorder 

  Brown, Elliot; Lysaker, Paul H.; Tas, Cumhur; Brüne, Martin; Aydemir, Omer (2014)
  While deficits in metacognition have been observed in schizophrenia (SZ), it is less clear whether these are specific to the disorder. Accordingly, this study compared metacognitive abilities of patients with schizophrenia ...
 • Metacognition in psychosis: Comparison of schizophrenia with bipolar disorder. 

  Tas, Cumhur; Brown, Elliot C; Aydemir, Omer; Brüne, Martin; Lysaker, Paul H (Psychiatry Research, 2014-11-30)
  While deficits in metacognition have been observed in schizophrenia (SZ), it is less clear whether these are specific to the disorder. Accordingly, this study compared metacognitive abilities of patients with schizophrenia ...
 • MIND, BRAIN, AND EDUCATION: AN EMERGING TRANSDISCIPLINARY FIELD OF LEARNING AND DEVELOPMENT 

  Özdoğru, Asil Ali (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The future of neuroscience needs an innovative outlook on the study of brain by scientists coming from various disciplines and traditions. The field of Mind, Brain, and Education (MBE) is a meeting point for researchers ...
 • NEUROPROTECTIVE BENEFITS OF ATORVASTATIN IN DEMENTIA AND STROKE 

  Natarajan, Pushpa; Kumar, Sampath; Sahl, Sinu; Anand, Vijaya (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Dementia and stroke are the major health problem often occurs in older individuals aged 65 or more. There are many studies confirm that cholesterol might be involved in the pathogenesis of dementia and stroke. Atorvastatin, ...
 • New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation 

  Tarhan, Nevzat; Tas, Cumhur; Cebi, Merve (Turkish Archives of Otolaryngology, 2014-09)
  Tinnitus, akustik uyarım olmadığı zamanlarda algılanan ses olarak tanımlanır. Son yapılan araştırmalara göre, tinnitus hastalara günlük hayatta rahatsızlık veren en yaygın sağlık problemlerinden birisidir. Geçmiş çalışmalar ...
 • Nicotine and alcohol dependence in schizophrenia 

  Hızlı Sayar, Gökben; Özçetin, Ayşe; Turan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Schizophrenia is a neurodevelopmental brain disease and a severe psychiatric disorder which is seen approximately in 1% of the society. About the half of the individuals diagnosed with schizophrenia have substance abuse ...
 • Nonpharmacological Treatment Approach to Pain 

  Ozcan, Selin; Hizli Sayar, Gokben; Tarhan, Nevzat (2016)
  Chronic pain has various forms such as inflammatory pain, visceral pain, headache, disk-related pain, neuropathic pain, cancer pain. Although the biological basis of chronic pain is related to vulnerability, it continues ...
 • Obsesif Kompülsif Bozukluğun EEG Ölçümüne Dayalı Fourier Dipol Yaklaşımı Yöntemi ile İncelenmesi 

  Özçoban, Mehmet Akif; Aydın, Serap; Kara, S.; Tan, Oğuz (2015-09)
  Nöropsikiyatrik bir hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB), patofizyolojik araştırmalarında EEG analizi kullanılmaktadır. Önceki yıllarda gerçekleştirilen EEG tabanlı OKB araştırmalarında beyin korteksinde anormal ...
 • OCCURRENCE AND PREDICTIVE FACTORS OF PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN INDIVIDUALS WITH ALCOHOL USE DISORDERS. 

  Donadon, Mariana Fortunata; Osório, Flávia Lima (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Alcoholism is a disorder caused by an excessive and maladaptive pattern of alcohol consumption. A series of impairments can arise from such consumption, including psychiatric comorbidities. The objective of this study was ...
 • OLFAKTOR REFERANS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU 

  Özdil, Esra; Bakım, Bahadır; Tekin, Atilla; Güleken, Mehmet Diyaddin; Türkyılmaz Uyar, Ece; Özer, Ömer Akil (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Olfaktor referans sendromu, kişinin bedeninin kötü bir koku yaydığı düşüncesiyle karakterize olan ve bunun sonucunda utanç, suçluluk duyguları, kaçınma davranışları ve sosyal içe çekilme gibi belirtilerin eşlik ...
 • ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen ...
 • Orta okul öğrencilerinde aile ortamı, yeme tutumu ve obezite durumları arasındaki ilişki 

  Turtulla, Sermin; Akgul, Omer; Tura, Gulsah; Iskender, Murat (2014)
  Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yaşamış oldukları aile ortamları, yeme tutumları ve obezite durumları cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyoekonomik düzeyleri yönünden incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile ...
 • Oxidative stress in schizophrenia: a case–control study on the effects on social cognition and neurocognition 

  Gonzalez-Liencres, Cristina; Brown, Elliot; Erdin, Soner; Onur, Ece; Brüne, Martin; Tas, Cumhur; Cubukcuoglu, Zeynep; Aydemir, Omer; Esen Danaci, Aysen (2014)
  Background: Schizophrenia is a debilitating mental disorder that presents impairments in neurocognition and social cognition. Several studies have suggested that the etiology of schizophrenia can be partly explained by ...
 • Oxidative stress markers, cognitive functions, and psychosocial functioning in bipolar disorder: an empirical cross-sectional study 

  Erdin, Soner; Onur, Ece; Berk, Michael; Aydemir, Omer; Cubukcuoglu, Zeynep; Tas, Cumhur (2012)
  Objective: This study aimed to evaluate the relationship between oxidative stress markers and cognitive functions and domains of psychosocial functioning in bipolar disorder. Methods: Oxidative stress markers, cognitive ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hızlı Sayar, Gökben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...
 • Patient-derived Stem Cells as New Frontiers for Disease Modelling with Focus on Neurodegenerative Diseases 

  Sidhu, Kuldip S. (2016)
  Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder and represents the most common form of dementia, affecting over 46.9 million people worldwide. AD is characterized by the progressive loss of specific neurons in the ...
 • Pedophilia and Other Monosymptomatic Psychopathologies 

  Tarhan, Nevzat; Antikacioglu, Levon (2017)
  In the present paper, we discussed the insufficiencies of two-dimensional (2D) confrontations and proposed the utility of threedimensional (3D) and even four-dimensional (4D) confrontations, in researches specially of ...
 • PEDOPHILIA AND OTHER MONOSYMPTOMATIC PSYCHOPATHOLOGIES 

  Tarhan, Nevzat; Antikacıoğlu, Levon (2017-02-24)
  In the present paper, we discussed the insufficiencies of two-dimensional (2D) confrontations and proposed the utility of threedimensional (3D) and even four-dimensional (4D) confrontations, in researches specially of ...