Now showing items 1-2 of 2

  • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

    Eryilmaz, Gul; Hizli Sayar, Gokben; Gogcegoz Gul, Isil; Kagan, Gaye; Salcini, Celal; Tanridag, Oguz (2013)
    Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...
  • Habit Reversal Training in Trichotillomania: A Case Report. 

    Hizli Sayar, Gokben; Kagan, Gaye (2014)
    Trichotillomania is a psychiatric disorder that involves repetitive hair pulling to the point of apparent loss. No approved treatment algorithm is available for trichotillomania. We present a case report of a 28-year-old ...