Now showing items 1-9 of 9

 • Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II’nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar 

  Kesebir, Sermin; Inanc, Leman; Yildirim, Gonul (2013)
  Fieve ve Dunner 1975’te, belirgin yeti yitimine neden olacak ya da hastaneye yatışı gerektirecek kadar şiddetli olmayan ve psikotik özellikler bulundurma-yan hipomanik dönemleri maniden ayırt ederek, manik ve depresif ...
 • Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna 

  Kesebir, Sermin; Yeni Elbay, Rümeysa (2013)
  Enürezis, tekrarlayıcı nitelik taşıyan idrar kaçırmadır. Beş yaşından önce kontinans kazanılıp kazanılmamasına göre primer ve sekonder olarak, geceleri olursa nokturnal, gündüz de eklenirse diurnal olarak sınıflandırı ...
 • İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: cinsiyete göre farklılaşır mı? 

  Kesebir, Sermin; Gungordu, Ozlem; Caliskan, Macit (2014)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozuklukta (İUB) benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişkiyi araştırmak, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yöntem: Bu amaçla, polikliniğimize ...
 • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...
 • İlk Manik Dönemde Diyabet 

  Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...
 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...
 • Türkiye’de Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Tamam, Lut; Gultekin, Bulent Kadri (2014)
  Türkiye’de bipolar bozukluk ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesinde epidemiyolojik anlamda nitelikli alan çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmaların çoğu, hastane başvurusu kaynaklı ve klinik çalışmalardır, ...
 • Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi 

  Kesebir, Sermin; Akdeniz, Fisun; Demir, Aysun; Bilici, Mustafa (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın varsayımı, lamotrijinin, iki uçlu bozukluktaki etkinliğinin serum düzeyi ile ilişkili olduğudur. Amacımız, lamotrijin kullanan iki uçlu olgularda, lamotrijin öncesi ve sonrası dönemi karşılaştırmak, ...
 • Zorunlu Yatışta Psikiyatrik ve Hukuksal Süreç 

  Yilmaz, Yucel; Saygili, Ishak; Yanartas, Omer; Baykaran, Mustafa Burak; Kesebir, Sermin; Yildiz, Yilmaz (2013)
  Amaç: Zorunlu yatış tüm dünyada psikiyatristleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile ...