Now showing items 1-5 of 5

 • Çevresel Aciller 

  Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
  GİRİŞ İnsan vücut ısısı 37°C kadardır ve gün içinde vücut sıcaklığındaki değişimler 0,6°C’yi aşmaz. Vücut sıcaklığını ayarlayan merkez hipotalamustadır. Hipotalamustaki bu merkez bir termostat gibi çalışır. Vücutta ısı ...
 • Hipertansiyon ve Öfke 

  Ates, Sebahat (2013-06)
  Hipertansiyon kompleks kronik bir hastalıktır ve dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralı risk faktörü olarak gösterilmektedir. Literatürde, yüksek kalorili beslenme, düşük aktivite düzeyi, hareketsiz ...
 • Isırma ve Sokmalar 

  Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
  Tüm uyarılara rağmen, hayvanlarla temastan kaynaklanan yaralanmalar önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Hayvanlar ısırma, sokma, yaralama, ezme, binicilerini atma gibi nedenlerle insanlara zarar ...
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi 

  Ates, Sebahat (2013-05-20)
  Amaç: Bu çalışma, kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ...
 • Onkolojik Aciller 

  Ates, Sebahat (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014)
  Onkolojik aciller; hızlı müdahale gerektiren, ölüm veya kalıcı hasarla sonuçlanabilen, kanser veya kanser tedavisinin neden olduğu akut durumlar olarak tanımlanabilir. Yani kanser veya kanser tedavisi ile ilişkili ...