Now showing items 1-6 of 6

 • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

  Eryilmaz, Gul; Tanridag, Oguz; Salcini, Celal; Kagan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz, Isil (2013)
  Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...
 • Chiari Malformasyonuna Bağlı Serebellar Kognitif Affektif Sendrom: Bir Olgu Sunumu 

  Hizli Sayar, Gokben; Salcini, Celal; Ozten, Eylem; Eryilmaz, Gul; Tanridag, Oguz (2013)
  Serebellumun, motor hareketlerin koordinasyonunun yanı sıra, yüksek beyin fonksiyonlarının gerçekleşmesinde rolü olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Serebellumun konjenital lezyonları çeşitli nöropsikolojik bozukluklar ...
 • Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report 

  Ozten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kagan, Gaye; Tanridag, Oguz; Salcini, Celal (2013)
  Introduction A diagnosis of frontotemporal dementia may be delayed or missed because early symptoms may develop gradually and can mimic symptoms of a variety of disorders or conditions. We aimed to write a report ...
 • Transcranial Direct Current Stimulation in a Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode 

  Hizli Sayar, Gokben; Salcini, Celal; Ozten, Eylem; Gogcegoz, Isil; Eryilmaz, Gul (2013-07-31)
  Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a noninvasive brain stimulation technique in which a weak current is applied through the scalp to produce changes in neuronal excitability in the underlying cerebral tissue ...
 • Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Tan, Oguz; Eryilmaz, Gul; Salcini, Celal; Ozten, Eylem (2013)
  Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) tekniği, gerek serebral korteks işlevlerinin lokalizasyonunu belirlemeyi amaçlayan nörofizyolojik araştırmalarda, gerekse sinir sistemi hastalıklarının tedavisini hedefleyen klinik ...
 • Wilson hastalığına eşlik eden karma belirtilerle giden bipolar bozukluk: Olgu sunumu 

  Eryilmaz, Gul; Salcini, Celal; Yorbik, Ozgur; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
  Wilson Hastalığı, otozomal çekinik geçiş gösteren, değişik derecelerde hepatik ve nöropsikiyatrik hastalıklarla sonuçlanabilen konjenital bir hastalıktır. Hastaların %20‟sinde bilişsel bozukluklar, kişilik bozuklukları ve ...