Now showing items 1-2 of 2

  • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

    Eryilmaz, Gul; Tanridag, Oguz; Salcini, Celal; Kagan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz, Isil (2013)
    Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...
  • Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report 

    Ozten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kagan, Gaye; Tanridag, Oguz; Salcini, Celal (2013)
    Introduction A diagnosis of frontotemporal dementia may be delayed or missed because early symptoms may develop gradually and can mimic symptoms of a variety of disorders or conditions. We aimed to write a report ...