Show simple item record

dc.contributor.authorAkgun, Meftun
dc.date.accessioned2014-10-17T10:13:20Z
dc.date.available2014-10-17T10:13:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationAkgün M. Sistemik Hastalığı Olmayan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi Hastalarında Cerrahi Alan Enfeksiyon Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. MÜSBED 2012;2(4):181-189.tr_TR
dc.identifier.issn2146-3654
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/295
dc.identifier.urihttp://www.musbed.com/ing/DergiPdf/46027c5a03ef4884b07b76362e74e25d.pdf
dc.description.abstractÖZET Sistemik hastalığı olmayan ortopedi ve beyin cerrahisi hastalarında cerrahi alan enfeksiyon gelişimini etkileyen risk faktörleri Amaç: Bu çalışmanın amacı, ortopedi ve beyin cerrahisi ünitelerimize elektif cerrahi girişim uygulanan hastalara Profilaktik Antibiyotik (PA) uygulamasının Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE)’na etkisi araştırmak ve CAE ile ilişkili risk faktörlerini belirlemektir. Yöntemler: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ortopedi ve beyin cerrahisi ünitelerinde, 154 hasta prospektif olarak incelendi. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan “Hasta İzlem Formu” aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Hastalar cerrahi girişimden taburcu olana kadar her gün CAE’nu ve aldığı antibiyotik yönünden izlendi. Taburcu olduktan sonra birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı aylarda telefon anketi uygulanarak CAE semptomları soruldu. Bulgular: Çalışmanın sonunda 13 hastada CAE geliştiği belirlendi. CAE’nu gelişen 13 hastadan birinde Pseudomonas aeruginosa, diğerinde Enterococcus fecalis ürediği tespit edildi. CAE Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde idrar sondasının enfeksiyon riskini 5.8 kat (Odds oranı; 5.80, P=0.031, %95 güven aralığı; 1.17-28.61) artırdığı bulundu. Diğer risk faktörlerinin (hastanede kalış süresi, protez takılması, operasyon süresi, vücut kütle indeksi) CAE ile istatistiksel ilişkisi gösterilemedi. Sonuç: Hastada CAE gelişimini etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi, çok gerekmedikçe invaziv girişimlerin uygulanmaması CAE gelişmesini önleyebilir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer
dc.subjectCerrahi alan infeksiyonutr_TR
dc.subjectantibiyotik profilaksisitr_TR
dc.subjectcerrahi profilaksitr_TR
dc.titleSistemik Hastalığı Olmayan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi Hastalarında Cerrahi Alan Enfeksiyon Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümütr_TR
dc.contributor.authorIDTR34748tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record