Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda İletişim Güçlükleri ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı

This email address is used for sending the document.