Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorGuven, Sertac
dc.contributor.authorTatlidil Yaylaci, Elif
dc.contributor.authorTopcuoglu, Ozgur Bilgin
dc.date.accessioned2014-10-21T11:48:35Z
dc.date.available2014-10-21T11:48:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKesebir S, Güven S, Topçuoğlu Bilgin Ö, Tatlıdil Yaylacı E. İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi. JMOOD 2013;3(3):100-6.tr_TR
dc.identifier.issn2146-1473
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/326
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/moodis/article/view/5000070903
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan tedavi merkezimize veya acil servisimize son bir yıl içerisinde başvuran, 18-65 yaş arası, bilgilendirilmiş onam formu birinci derece yakınları tarafından onaylanan, DSM-IV’e göre iki uçlu bozukluk, Manik Dönem olarak değerlendirilen, ilk dönem 69 olgu ardışık olarak değerlendirilmiştir. Olgularda öncesinde depresif dönem bulundurmama, herhangi bir nörolojik hastalığı, kafa travması ve/ veya bilinç kaybı öyküsü olmama, EEG çekimi öncesi, elektroensefalografik aktiviteyi etkileyecek ilaç (antiepileptik, anksiyolitik, antidepresan ve antipsikotik) almamış olma şartları aranmıştır. Dışlama ölçütleri haricinde 50 olguya ait veriler değerlendirmeye alınmıştır. Tanı görüşmeleri SCID-I (DSM-IV Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi) ile yapılmış, hastalıkla ilgili bilgiler SKIPTURK (Duygudurum Bozuklukları Tanı ve İzlem Formu) ile kaydedilmiş, manik belirtilerin şiddeti YMDÖ (Young Mani Derecelendirme Ölçeği) ile, çocukluk çağı travmasının varlığı ETI (Erken Travmatik Yaşantı Envanteri) ile belirlenmiştir. EEG çekimi digital EEG cihazı ile 16 kanal olarak yapılmış, 23 adet yüzey elektrodu uluslararası 10-20 sistemine göre yerleştirilmiştir. Bulgular: İlk manik dönem iki uçlu olgular arasında epileptik EEG 2 olguda (%4), epileptik olmayan anormal EEG 10 olguda (%20.8) saptanmıştır. İlk dönem manide EEG anormalliği kadın cinsiyette daha sıktır (p=0.012). Çocukluk çağı travması, çocukluk çağı psikiyatrik hastalık öyküsü, şimdiki fiziksel hastalık eştanısı, intihar girişimi öyküsü ve birinci derece yakınlarda aile öyküsü EEG anormalliği olan grupta daha sık bulunmuştur (p= 0.016, 0.012, 0.001, 0.005 ve 0.032). Çocukluk çağı travması, regresyon analizinde ilk atak mani olgularında EEG bozukluğunun öngörücüsü olarak saptanmıştır (p= 0.004). Sonuç: Bir kısım iki uçlu olguda anormal EEG, hastalığın başlangıcından itibaren mevcuttur ve klinik özellikler ile ilişkilidir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5455/jmood.20130116052129tr_TR
dc.subjectEEGtr_TR
dc.subjectilk ataktr_TR
dc.subjectmanitr_TR
dc.titleİlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalJournal of Mood Disorderstr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record