Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorGencer, Ali Gorkem
dc.contributor.authorYilmaz, Enver Demirel
dc.date.accessioned2014-10-21T12:06:45Z
dc.date.available2014-10-21T12:06:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGençer AG, Kesebir S, Yılmaz ED. İlk Manik Dönemde Diyabet. JMOOD 2013;3(1):17-22.tr_TR
dc.identifier.issn2146-1473
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/328
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/moodis/article/download/5000070884/5000065376
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre mani ölçütlerini karşılayan ve bilgilendirilmiş onamları alınmış, ilk manik dönem tanısı alan 50 olgu ardışık olarak dahil edilmiştir. Tanı görüşmeleri SCID-I ile yapılmış, hasta bilgileri SKIP-TURK ile kaydedilmiş, mani şiddeti YMDÖ (Young Mani Depresyon Ölçeği) ile ölçeklenmiştir. Tüm hastalar açlık kan şekeri (AKŞ), HbA1c ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: İlk manik dönem tanılı olgular arasında diyabet %18 oranında saptanmıştır. Psikotik bulgu diyabet tanılı olgular arasında daha sıktır (p= 0.022). Bu olgularda YMDÖ puanları ile OGTT1 (r= 0.78), OGTT2 (r=0.57) ve HbA1c (r= 0.51) arasında güçlü ve AKŞ (r= 0.039) ile zayıf bir bağıntı saptanmıştır. Aile öyküsünün olmaması ve geç başlangıç yaşı diyabetin öngörücüleri olarak saptanmıştır (OR= 11, Cl %95 2.3-10; OR= 6.8, Cl %95 1.3-4.8). Sonuç: Görece geç başlangıçlı ve aile öyküsü olmayan manik hastalarda diyabet tanısı hatırlanmalı ve araştırılmalıdır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5455/jmood.20121003054610tr_TR
dc.subjectilk dönemtr_TR
dc.subjectmanitr_TR
dc.subjectdiyabettr_TR
dc.subjectiki uçlutr_TR
dc.titleİlk Manik Dönemde Diyabettr_TR
dc.title.alternativeDiabetes in first manic episodetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalJournal of Mood Disorderstr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record