Show simple item record

dc.contributor.authorDogan, Selma
dc.date.accessioned2014-11-21T10:51:57Z
dc.date.available2014-11-21T10:51:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSabancıoğulları S, Doğan S (2012) “Bir entegre eğitim programından yeni mezun olan hemşirelerin meslek ve okul eğitimine ilişkin düşünceleri ve profesyonel kimlik düzeyleri”. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(3), 184-192.tr_TR
dc.identifier.issn2147-4923
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/369
dc.identifier.urihttp://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/download/1023007862/1023018521
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, entegre eğitim programından yeni mezun ve henüz çalışmaya başlamamış olan hemşirelerin aldıkları okul eğitimine ilişkin düşünceleri ve profesyonel kimliklerinin gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma, entegre eğitim programı uygulayan bir Hemşirelik Bölümü’nden yeni mezun olan 82 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ)” kullanılmıştır. Bulgular: Yeni mezun hemşirelerin %61’i bu okulda eğitim görmekten memnun olduğunu, %84.1’i okul eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlamakta yeterli olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin hemen hepsi (%86.6) okul eğitiminin mesleğe bakış açısını olumlu etkilediğini ve okuldaki derslerin mesleki bilinç kazandırmada etkili (%96.3) olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca hemşirelerin HPBKÖ genel puan ve alt boyut puan ortalamalarının, olumlu yönde ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Okul eğitiminden memnun olan, okul eğitimi mesleğe bakış açımızı olumlu etkiledi diyen hemşirelerin HPBKÖ genel puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0.01). Okul eğitiminin kendilerini mesleğe hazırladığını belirtenlerin HPBKÖ puanları daha yüksek saptanmıştır. Sonuç: Entegre eğitim uygulayan bir hemşirelik lisans programından yeni mezun olan hemşirelerin aldıkları okul eğitimine ilişkin düşünceleri genel olarak olumludur. Yanı sıra entegre eğitim programından yeni mezun olan hemşirelerin profesyonel kimliklerinin olumlu yönde ve ileri düzeyde geliştiği söylenebilir. Okul eğitimini olumlu olarak algılayan hemşirelerin profesyonel kimlik gelişimleri de olumlu olmuştur.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesulusal diğer;
dc.subjectYeni mezun hemşiretr_TR
dc.subjectprofesyonel benlik kavramıtr_TR
dc.subjecthemşirelik eğitimi.tr_TR
dc.titleBir entegre eğitim programından yeni mezun olan hemşirelerin meslek ve okul eğitimine ilişkin düşünceleri ve profesyonel kimlik düzeyleritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,tr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümütr_TR
dc.contributor.authorIDTR2310tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record