Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

GATA ASKERİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MADDE BAĞIMLILIĞI KONULU PANELİ DİNLEMEYE GELENLERDE BAĞIMLILIK YAPICI MADDE KULLANIMININ ANKET YÖNTEMİ İLE SORGULANMASI

This email address is used for sending the document.