Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorIpekdal, Ilker
dc.contributor.authorEvrensel, Alper
dc.contributor.authorUzbay, Tayfun
dc.contributor.authorKayir, Hakan
dc.date.accessioned2015-06-22T08:13:56Z
dc.date.available2015-06-22T08:13:56Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationAlper, E., İpekdal, İ., Uzbay, T. Kayır, H .(2000). Gata Askeri Tıp Fakültesi’nde Gerçekleştirilen Madde Bağımlılığı Konulu Paneli Dinlemeye Gelenlerde Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Anket Yöntemi İle Sorgulanması. Bağımlılık Dergisi, 1(2),72-80tr_TR
dc.identifier.issn1302-5570
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/464
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/289307904_GATA_ASKERI_TIP_FAKULTESI'NDE_GERCEKLESTIRILEN_MADDE_BAGIMLILIGI_KONULU_PANELI_DINLEMEYE_GELENLERDE_BAGIMLILIK_YAPICI_MADDE_KULLANIMININ_ANKET_YONTEMI_ILE_SORGULANMASI
dc.description.abstractAmaç: Madde bağımlılığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artmakta olan bir sorundur. 1998 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “madde bağımlılığı” konulu panelde, bir anketle katılımcıların madde kullanım durumu ve konuyla ilgili görüşlerinin sorgulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Düzenlenen paneli dinlemeye gelen katılımcılara hazırladığımız anket formlarından dağıtılarak katılımcılar hakkında genel bilgiler, bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma durumları ve madde bağımlılığı hakkında düşünceleri sorgulandı. Dağıtılan 362 formdan 344 tanesi (%95) değerlendirmeye alındı. Bulgular: Değerlendirme sonucunda katılımcılar arasında sigara kullanımı %39, alkol kullanımı %40, bunların dışındaki illegal maddeleri kullanım oranı ise %2.3 olarak saptanmıştır. Sadece sigara veya alkol kullananlarda başka bir maddeyi kullanım eğilimi artmaktadır. Sigaraya başlama yaşı erkeklerde ortalama 15.7, kadınlarda 18.12; alkole başlama yaşı erkeklerde 17.0, kadınlarda 19.8 bulunmuştur. Katılımcıların %71’i madde bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunun farkındadır. Mücadele konusunda ise büyük bir kesim (%87) aile ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Sonuç: Katılımcıların sigara ve alkol kullanım oranının oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Maddelerin birlikte kullanımının daha yaygın olduğu ve madde kullanmaya başlamada arkadaş çevresinin etkili olduğu saptanmıştır. Tüm topluma yayılmış daha geniş çaplı epidemiolojik araştırmalar yapılması bağımlılık ile mücadelede daha etkin taktikler geliştirilmesine yardımcı olacaktır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesuluslararası diğer;
dc.subjectAlkoltr_TR
dc.subjectSigaratr_TR
dc.subjectMadde Bağımlılığıtr_TR
dc.titleGATA ASKERİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MADDE BAĞIMLILIĞI KONULU PANELİ DİNLEMEYE GELENLERDE BAĞIMLILIK YAPICI MADDE KULLANIMININ ANKET YÖNTEMİ İLE SORGULANMASItr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalBağımlılık Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, SHMYOtr_TR
dc.contributor.authorIDTR120115tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster