Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Basın İşletmeleri İçin Yeni Ekonomi Kavramının Anlamı ve Yarattığı Etkiler

This email address is used for sending the document.