Now showing items 69-88 of 158

 • Habit Reversal Training in Trichotillomania: A Case Report 

  Kağan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Trichotillomania is a psychiatric disorder that involves repetitive hair pulling to the point of apparent loss. No approved treatment algorithm is available for trichotillomania. We present a case report of a 28-year-old ...
 • Habit Reversal Training in Trichotillomania: A Case Report. 

  Hizli Sayar, Gokben; Kagan, Gaye (2014)
  Trichotillomania is a psychiatric disorder that involves repetitive hair pulling to the point of apparent loss. No approved treatment algorithm is available for trichotillomania. We present a case report of a 28-year-old ...
 • Hemisphere Dominance in Bipolar Disorder 

  Burkovik, Yildiz Hatice; Metin, Baris (2017)
  Bipolar Disorder is characterized with unusal shiftingof mood, frommania to depression and is an extremely risky and very serious mood disorder. The person’s behavior may damage both his/her social function and harm the ...
 • How the Development of Tone and Posture Occured in New Borns 

  Afza, Farjad; Manzoor, Sidra; Afzal, Asma (2017)
  Our total body postural behavior results from an integration of all our body reflexes, and this integration occurred in central nervous system. New born baby do not have this integration and his/her all movements are ...
 • Hypersexuality in a patient with epilepsy during treatment of levetiracetam 

  Metin, Sinem Zeynep; Ozmen, Mine; Ozmen, Emre; Ozkara, Cigdem (2013)
  Hypersexuality is a rare phenomenon in epilepsy patients. Few cases of hypersexuality are reported as a side effect of an antiepileptic drug. Levetiracetam is reputed as a new and safe antiepileptic, yet its sexual and ...
 • Hypnotic ingroup–outgroup suggestion influences economic decision-making in an Ultimatum Game 

  Brüne, Martin; Wischniewski, Julia; Welpinghus, Anna; Heinisch, Christine; Newen, Albert; Tas, Cumhur (2012)
  Studies in economic decision-making have demonstrated that individuals appreciate social values supporting equity and disapprove unfairness when distributing goods between two or more parties. However, this seems to ...
 • Immune-Behavioral Changes After Pregestational Psychological Stress 

  Haloui, Meriem; Bououza, Fatiha; Tahraoui, Abdelkrim (2016)
  Gestational stress has been extensively studied in order to clarify its effects on behavioral and neurodevelopmental in both mother and offspring. Our study was deflected to investigate the pregestational psychological ...
 • IMPRESSIONS ON ECNS2014 HALIFAX MEETING 

  Gultekin, Selahattin (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
 • IS DETECTING EARLY ONSET OF ALZHEIMER’S DISEASE IS GAINING A “NEW IDENTITY”? OLFACTORY DYSFUNCTION AS AN ERP BIOMARKER OF ALZHEIMER’S DISEASE 

  Keskin Krzan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The olfactory system is vital mechanism for our survival to interact with the environment, influencing not only on odor detection but also on nutrition, social behavior and well-being. Current findings suggest that before ...
 • İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: cinsiyete göre farklılaşır mı? 

  Kesebir, Sermin; Gungordu, Ozlem; Caliskan, Macit (2014)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozuklukta (İUB) benlik saygısı, dürtüsellik ve mizaç arasındaki ilişkiyi araştırmak, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yöntem: Bu amaçla, polikliniğimize ...
 • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...
 • İlk Manik Dönemde Diyabet 

  Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...
 • İntranazal Metilfenidat ve Bupropion Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu 

  Erensoy, Habib; Burhanoglu, Sabri (2014)
  Metilfenidat dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde, bupropion ise depresyon ve sigara bırakma tedavisinde oral yoldan kullanılan preparatlardır. Literatürde oral yol dışı kullanım genellikle bağımlılarda ...
 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...
 • Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı 

  Eryilmaz, Gul; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
  Amaç: Valproat ve elektrokonvülsif tedavinin bir arada kullanımı tartışmalı bir konudur. Duygudurum düzenleyici olarak kullanılan antikonvulzanların EKT sırasında nöbetin ortaya çıkışını olumsuz etkilemesinden endişe ...
 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...
 • Metacognition in psychosis: Comparison of schizophrenia with bipolar disorder 

  Brown, Elliot; Lysaker, Paul H.; Tas, Cumhur; Brüne, Martin; Aydemir, Omer (2014)
  While deficits in metacognition have been observed in schizophrenia (SZ), it is less clear whether these are specific to the disorder. Accordingly, this study compared metacognitive abilities of patients with schizophrenia ...