Now showing items 21-40 of 158

 • Sleep Disorders 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben (InTech, 2012-03-14)
 • Diffusion-Weighted Imaging Study in Euthymic Patients with Bipolar I Disorder 

  Dogan, Orhan; Oztoprak, Ibrahim (2012-09)
  Diffusion-weighted imaging study in euthymic patients with bipolar I disorder Objective: To examine the possible presence of white matter abnormalities and apparent diffusion coefficient (ADC) changes by using ...
 • Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi 

  Kesebir, Sermin; Akdeniz, Fisun; Demir, Aysun; Bilici, Mustafa (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın varsayımı, lamotrijinin, iki uçlu bozukluktaki etkinliğinin serum düzeyi ile ilişkili olduğudur. Amacımız, lamotrijin kullanan iki uçlu olgularda, lamotrijin öncesi ve sonrası dönemi karşılaştırmak, ...
 • Treatment with group psychotherapy for chronic psychogenic nonepileptic seizures 

  Metin, Sinem Zeynep; Talasman, Seren; Yeni, Seher Naz; Ozmen, Mine; Metin, Baris; Ozkara, Cigdem (2013)
  Although there have been a number of psychotherapy trials for chronic psychogenic nonepileptic seizures, evidence-based treatment options are limited. We developed an eclectic group psychotherapy which combines psychoeducation ...
 • Duyusal Gelişim Kuramı ve Bir Olgu Örneği 

  Berksun, Oguz Erkan; Hizli Sayar, Gokben (2013)
  Bu yazıda insan beyninin duyusal deneyimleri ile ilişkili bir gelişimsel teori sunulmaktadır. Bu teoriye göre, duyusal kapasite yaşam boyunca gelişir ve dürtü, duygu, hareket, algı gibi kendi duyusal ürünlerini yaratır. ...
 • Towards an integrative approach to understanding quality of life in schizophrenia: the role of neurocognition, social cognition, and psychopathology 

  Brown, Elliot; Tas, Cumhur; Cubukcuoglu, Zeynep; Aydemir, Omer; Brüne, Martin; Esen Danaci, Aysen (2013)
  The term “schizophrenia” refers to a debilitating group of disorders that usually results in a severely impaired quality of life (QoL). Symptomatology appears to have a substantial role in determining QoL, although the ...
 • Kadınlarda Bipolar Bozukluk 

  Kesebir, Sermin; Cengiz, Fatma; Inanc, Leman; Bezgin, Cigdem Hazal (2013)
  Bipolar bozuklukta cinsiyetin etkisini araştıran çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Karma atak ve disforik durumlar, depresif atak, hızlı döngülülük, mevsimsel gidiş, hipotiroidi, migren ve obezite başta olmak ...
 • Aile ve Eş Terapileri 

  Hizli Sayar, Gokben; Berksun, Oguz Erkan (Detay Yayıncılık, 2013)
  Evliliğin her derde deva olmasını, yaşayacakları aşkla samanlıkların seyran olacağını bekleyen insanlar, çoğu zaman kendilerini mutsuz edecek koşullarla ve medeniyetin gerçekleriyle evlendiklerinin farkına varmazlar. ...
 • İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi 

  Kesebir, Sermin; Guven, Sertac; Tatlidil Yaylaci, Elif; Topcuoglu, Ozgur Bilgin (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk atak manide EEG anormalliği sıklığını araştırmak, EEG anormalliği olan ve olmayan olguları, iki uçlu bozukluğun klinik özellikleri yönünden karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, ayaktan ...
 • A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder 

  Hizli Sayar, Gokben; Onen Unsalver, Baris; Tan, Oguz (2013)
  Despite the significance of major depressive disorder, objective procedures for selecting optimal treatments are lacking, there is a need for reliable and objective measures capable of differentiating between those who may ...
 • Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Tan, Oguz; Tarhan, Nevzat (Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2013)
  Purpose: The aim of the study reported here was to examine the safety and effectiveness of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in elderly patients with depression. Patients and methods: ...
 • Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II’nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar 

  Kesebir, Sermin; Inanc, Leman; Yildirim, Gonul (2013)
  Fieve ve Dunner 1975’te, belirgin yeti yitimine neden olacak ya da hastaneye yatışı gerektirecek kadar şiddetli olmayan ve psikotik özellikler bulundurma-yan hipomanik dönemleri maniden ayırt ederek, manik ve depresif ...
 • Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Tan, Oguz; Salcini, Celal; Tarhan, Nevzat (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013)
  Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) tekniği, gerek serebral korteks işlevlerinin lokalizasyonunu belirlemeyi amaçlayan nörofizyolojik araştırmalarda, gerekse sinir sistemi hastalıklarının tedavisini hedefleyen klinik ...
 • Hypersexuality in a patient with epilepsy during treatment of levetiracetam 

  Metin, Sinem Zeynep; Ozmen, Mine; Ozmen, Emre; Ozkara, Cigdem (2013)
  Hypersexuality is a rare phenomenon in epilepsy patients. Few cases of hypersexuality are reported as a side effect of an antiepileptic drug. Levetiracetam is reputed as a new and safe antiepileptic, yet its sexual and ...
 • Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna 

  Kesebir, Sermin; Yeni Elbay, Rümeysa (2013)
  Enürezis, tekrarlayıcı nitelik taşıyan idrar kaçırmadır. Beş yaşından önce kontinans kazanılıp kazanılmamasına göre primer ve sekonder olarak, geceleri olursa nokturnal, gündüz de eklenirse diurnal olarak sınıflandırı ...
 • İlk Manik Dönemde Diyabet 

  Kesebir, Sermin; Gencer, Ali Gorkem; Yilmaz, Enver Demirel (2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk manik dönem olgularında diyabet sıklığını araştırmak, diyabet ile maninin klinik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine ...
 • Zorunlu Yatışta Psikiyatrik ve Hukuksal Süreç 

  Yilmaz, Yucel; Saygili, Ishak; Yanartas, Omer; Baykaran, Mustafa Burak; Kesebir, Sermin; Yildiz, Yilmaz (2013)
  Amaç: Zorunlu yatış tüm dünyada psikiyatristleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ülkemizde bu alandaki uygulamalar medeni kanunun 432. maddesi ile ...
 • Chiari Malformasyonuna Bağlı Serebellar Kognitif Affektif Sendrom: Bir Olgu Sunumu 

  Hizli Sayar, Gokben; Salcini, Celal; Ozten, Eylem; Eryilmaz, Gul; Tanridag, Oguz (2013)
  Serebellumun, motor hareketlerin koordinasyonunun yanı sıra, yüksek beyin fonksiyonlarının gerçekleşmesinde rolü olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Serebellumun konjenital lezyonları çeşitli nöropsikolojik bozukluklar ...
 • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi 

  Eryilmaz, Gul; Hizli Sayar, Gokben; Gogcegoz Gul, Isil; Kagan, Gaye; Salcini, Celal; Tanridag, Oguz (2013)
  Frontotemporal demansın klinik gidişatında izlenen kişilik ve davranış değişimleri, apati, tekrarlayıcı kompulsiyon benzeri davranışlar, disnihibisyon, içgörü yokluğu özellikle erken evrelerde tanıda sorun oluşturur. ...
 • Ruh Sağlığı Uzman ve Öğrencilerinin Kişisel Değerlerinin Hayat Amaçları ve Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi 

  Akgul, Omer; Tura, Gulsah; Iskender, Murat (2014)
  Bu çalışmada, ruh sağlığı uzman ve ilgili branş öğrencilerinin kişisel değerleri ile hayatın amacı ve dindarlık eğilimleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan Kişisel Değerler Envanteri, Hayatın Amacı ...