Now showing items 1-11 of 11

 • An Evaluation on the Analysis of Communication Faculties and Education System Compliance with New Communication Technologies in Turkey 

  BULUNMAZ, BARIŞ (2016-04)
  One of the disciplines covered in the social sciences is communication sciences. Communication; when considered from an overall and simple perspective, is defined as the transfer of messages between sender and receiver. ...
 • Basın İşletmeleri İçin Yeni Ekonomi Kavramının Anlamı ve Yarattığı Etkiler 

  Bulunmaz, Baris (2013-12-15)
  Basın işletmeleri küreselleşmenin etkilerinin günden güne artarak hissedildiği günümüz ekonomik ve sosyal yaşamında, her yıl bir önceki yıla oranla etkinliğini ve gücünü daha fazla yükseltmektedir. Aynı zamanda ortaya ...
 • Çocuk Suçları ve Medyanın Etik Sorumluluğu 

  BULUNMAZ, BARIŞ (Sentez Yayıncılık, 2016-01)
  Bir ülkenin gelişmesi ve uluslararası alanlarda saygın bir konuma yerleşmesi için, ekonomiye yönelik yapılan çalışmalar ve bunun neticesinde meydana gelen ilerlemeler kadar toplumsal anlamda yapılan yatırımlar da son derece ...
 • İstanbul’un 100 Sinema Salonu 

  BULUNMAZ, BARIŞ; OSMANOĞLU, ÖMER (İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2016-01)
  Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, birçok kültürel özelliğinin ve güzelliğinin yanında, sinema salonları ile de kendine has eşsizliğini ve farklılığını gösterir. Geçmişten günümüze kültürel mirasın değerli ...
 • Postmodern Dünyanın Gerçeküstü Mekanları: Sosyal Paylaşım Siteleri 

  Bulunmaz, Baris (Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları - Beslenme Saati Kitapları, 2013-09-15)
  Bu çalışmada öncelikli olarak teknolojik devrimin getirdiği ‘yeni dünya düzeni’ ele alınacak, daha sonra ise internet ve sosyal paylaşım sitelerinin çerçeveyi çizdiği ve yeni yeni alışmaya başladığımız farklı bir alana ...
 • Sorun ve Kriz Yönetimi 

  Bulunmaz, Baris (Beta Yayıncılık, 2014-12-15)
  Bu çalışmada, öncelikle krizin ne olduğu, özellikleri, kriz süreci ve türleri, krize yönelik planlama ve kriz dönemlerinde yapılması gereken faaliyetler gibi kriz yönetim sürecine ilişkin olarak kavramsal bir çerçeve ...
 • Surreal Venues of the Postmodern World: Social Networking Sites 

  Bulunmaz, Baris (2015-04-15)
  In this study, primarily the 'new world order', which is brought by the technological revolution, will be discussed, then critical perspective with both positive and negative aspects will be introduced to a different area, ...
 • Yeni İletişim Teknolojileriyle Değişen Medya Yayıncılığı: Yeni Medyada İçerik Üretimi ve Sunumu 

  Bulunmaz, Baris (Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015-08)
  Altyapısı internete ve internet teknolojilerine dayanan bir üst kavram olarak tanımlanabilecek olan yeni medya, geleneksel medya anlayışından çok daha farklı özellikleri içinde barındıran ve içeriğin kalitesi kadar; ...
 • Yeni Medya Eski Medya’ya Karşı: Savaşı Kim Kazandı ya da Kim Kazanacak? 

  Bulunmaz, Baris (2014-12-15)
  Teknolojinin tetiklediği yeni dünya düzeni, eski uygulamaları ve alışkanlıkları tamamen değiştirmektedir. İnternetin yarattığı ve temel altyapısını oluşturduğu yeni medya ve internet teknolojileri, artık „eski medya‟ ...
 • Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma 

  Bulunmaz, Baris (2015-02-01)
  17. yüzyılın başlarından itibaren gazeteler bugünkü niteliksel ve niceliksel biçiminde olmasa da kitle iletişimini başlattı. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra radyonun, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise televizyonun yaygınlaşması ...
 • Yeşilçam Sineması’nda İstanbul - Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam 

  BULUNMAZ, BARIŞ; OSMANOĞLU, ÖMER (İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2016-05)
  1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de, şehirler hızla dönüşmeye ve yeni değerler yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Yeşilçam Sineması’nın doğduğu bu dönemde, yönetmenler ve senaristler mevcut değişimlere bigâne kalmamış ve ...