Now showing items 1-1 of 1

  • Peripatatik Konsepti Çerçevesinde Gallangıçuşağı Aşireti 

    Yilgur, Egemen (2014)
    Peripatetik terimi antropoloji literatüründe mobilite düzeyleri komşu topluluklara göre yüksek, endogamik ve geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumu üzerinden karşılayan grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. ...