Show simple item record

dc.contributor.authorAtes, Sebahat
dc.date.accessioned2014-10-17T11:25:11Z
dc.date.available2014-10-17T11:25:11Z
dc.date.issued2013-05-20
dc.identifier.citationAteş, S. (2014). Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, s. 67–80tr_TR
dc.identifier.issn1308-5328
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/297
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunhemsire/article/view/5000154723
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişkisel bir çalışmadır. Eylül 2007-Ağustos 2009 tarihleri arasında onkoloji servisi ve kemoterapi ünitelerine başvuran 182 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada Genel Bilgi Formu ve Kemoterapiye Bağlı Alopeside Yaşam Kalitesi Ölçeği (KBAYKÖ) kullanılarak veriler elde edilmiştir. Bulgular: Erkek hastaların İç Dünyaya Olumsuz Yansımaları Boyutu puanlarının, kadın hastaların puanlarından (t=3.439; p<0.001), çalışan hastaların pozitif düşünceler boyutu puanlarının, çalışmayan hastaların puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür (t=2.300; p<0.05). Saç dökülmesinin şiddeti arttıkça hastaların ölçekten aldıkları puanların düştüğü (F:3.288; p<0.04), ilave hastalığı olanların üçüncü alt boyut puanlarının daha düşük olduğu t=2.099; p<0.05) ve sağlıklarını kötü olarak değerlendirenlerin ölçeğin genel (F:3.870; p<0.05) ve birinci alt boyut puanlarının (F:6.37; p<0.002) düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; cinsiyet, çalışma durumu, alopesi şiddeti, ilave hastalık ve genel sağlık algısı özelliklerine göre yaşam kalitesi puanlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer;
dc.subjectKemoterapitr_TR
dc.subjectkemoterapiye bağlı alopesitr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subjectHemşireliktr_TR
dc.titleKemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesitr_TR
dc.title.alternativeChemotherapy Induced Alopecia and Quality of Lifetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümütr_TR
dc.contributor.authorIDTR55970tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record