Show simple item record

dc.contributor.authorKesebir, Sermin
dc.contributor.authorSayakci, Sena
dc.contributor.authorSuner, Ozgur
dc.date.accessioned2014-10-21T12:54:51Z
dc.date.available2014-10-21T12:54:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKesebir S, Şayakçı S, Süner Ö. Geç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının karşılaştırılması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25(3):244-51.tr_TR
dc.identifier.issn1309-5749
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/331
dc.identifier.urihttp://www.dusunenadamdergisi.org/tr/MakaleDetay.aspx?MkID=886
dc.description.abstractGeç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk hastalarının karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmanın amacı, geç başlangıçlı iki uçlu bozukluğu olan olguların, geç başlangıçlı olmayan olgulardan farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışmada, DSM-IV ölçütlerine göre iki uçlu bozukluk tanılı ve polikliniğimizde izlenmekte olan 144 olgu değerlendirilmiştir. İki uçlu bozuklukta geç başlangıç sınırı olarak 40 yaş seçilmiştir. Geriye dönük olarak geç başlangıçlı olduğu saptanan 17 olgu, geç başlangıçlı olmayan 127 olgu ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Geç başlangıçlı olgularda psikotik bulgulu dönem, karma dönem, hızlı döngülülük, mevsimsellik ve antidepresan ile kayma daha sık, hipertimik mizaç puanları daha yüksek bulundu. Bedensel hastalık eştanısı geç başlangıçlı olgular arasında daha sıktı. Olguların %83’ünde hipertansiyon, %71’inde diyabet, %23’ünde ise serebrovasküler hastalık eştanısı belirlendi. Ailede bedensel hastalık öyküsü de geç başlangıçlı olgularda daha sıktı. Sonuç: İki uçlu bozuklukta başlangıç yaşı, farklı alttipleri belirlemede, hastalığın farklı klinik gidişlerini ve eştanıları öngörmede önemli bir belirleyici olarak değerlendirilmektedir. Özellikle, geç başlangıçlı olgularda daha sık bulunduğu saptanan vasküler patolojiler, bu olgularda dikkatle incelenmeli, ayrıntılı bir genel tıbbi durum değerlendirmesinin gerekliliği göz ardı edilmemelidir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesUlusal diğer;
dc.relation.isversionof10.5350/DAJPN2012250307tr_TR
dc.subjectİki uçlu bozukluktr_TR
dc.subjectgeç başlangıç,tr_TR
dc.subjectvasküler hastalıktr_TR
dc.titleGeç Başlangıçlı Olan ve Olmayan İki Uçlu Bozukluk Hastalarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalDüşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record