Show simple item record

dc.contributor.authorEvrensel, Alper
dc.contributor.authorOnen Unsalver, Baris
dc.contributor.authorOzsahin, Aytekin
dc.date.accessioned2015-02-20T11:25:19Z
dc.date.available2015-02-20T11:25:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationEvrensel, A., Ünsalver , B. Ö., Özşahin, A. (2015). Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanılı Bireylerde Saldırganlık İle Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Nöropsikiyatri Arşivi.tr_TR
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/458
dc.description.abstractGiriş: Saldırganlık, antisosyal kişilk bozukluğu (AKB)’nun ön plandaki klinik özelliklerinden biridir. Saldırganlığın biyolojik temellerinin aydınlatılması ve denetim altına alınmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Saldırganlığın oluşumunda tiroid hormonlarının rol oynadığı belirtilmektedir. Bu çalışmada AKB örnekleminde saldırganlık ile serum tiroid hormon düzeylerinin araştırılması ve alana katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma örneklemi 96 AKB tanılı birey ve 97 kontrol olgusundan oluşturulmuştur. Tanı SCID 1-2 ile konuşmuş ve sonrasında Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği uygulanmıştır. AKB tanısı alan grup, suç örüntüsüne göre “kriminal olan” ve “kriminal olmayan” olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Görüşmeden sonraki gün, bir gecelik açlığın ardından 07.00 ile 09.00 saatleri arasında kan alınmıştır. Tiroid işlev testleri ve karıştırıcı olabilecek durumlara yönelik biyokimyasal analizler yapılmıştır. Olgu ve kontrol grubunda tiroid hormonları ile saldırganlık düzeyleri karşılaştırılarak kıyaslanmıştır. Bulgular: Kriminal olan AKB alt grubunun ortalama serbest T3 düzeyi, kriminal olmayan AKB alt grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Serbest T3 düzeyi yüksek olan AKB olgularında saldırganlık puanlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Kriminal olmayan AKB grubunda serum serbest T3 ve serbest T4 düzeyleri arttıkça saldırganlık puanlarının arttığı, buna karşın kriminal olan AKB alt grubunda ise tiroid hormon düzeyleri ile saldırganlık puanları arasında anlamlı korelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç: Elde edilen verilerle, kriminal olan ve kriminal olmayan AKB alt gruplarının birbirinden ayrışan özellikleri olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.ispartofseriesSCI-expanded;
dc.relation.isversionof10.5152/npa.2015.9895tr_TR
dc.subjectAntisosyal kişilik bozukluğutr_TR
dc.subjectkriminalitetr_TR
dc.subjectsaldırganlıktr_TR
dc.subjecttiroid hormonlarıtr_TR
dc.titleAntisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan bireylerde saldırganlık ile serum tiroid hormon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalNöropsikiyatri Arşivitr_TR
dc.contributor.departmentÜsküdar Üniversitesi, SHMYOtr_TR
dc.contributor.authorIDTR120115tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record