Now showing items 15-34 of 55

 • DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİ VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmada, empatik eğilim ile depresif duygudurum arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan pilot çalışmada, 50 kişilik bir örneklem grubuna Empatik Eğilim Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmış, istatistik veri ...
 • EFFECT OF ANAEROBIC AND AEROBIC EXERCISE TOWARD SEROTONIN IN RAT BRAIN TISSUE 

  Flora, Rostika; Theodorus, Theodorus; Zulkarnain, Muhammad; Juliansyah, Rahmad Aswin; Syokumawena, Syokumawena (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Physical exercise plays a substantial role in maintaining our heath. In the molecular level, physical exercise induces the release of neurotransmitter, such as serotonin. Lack of serotonin could lead to stress or depression ...
 • EFFECT OF DICHLORVOS ON HISTOARCHITECTURE OF THE CEREBRAL BLOOD VESSELS IN ADULT WISTAR RATS 

  Adamu, Lawan Hassan; Abdu, Idris Tela; Modibbo, Musa Habibu; Yusuf, Abdullahi Asuku (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Cerebral blood vessels are vital in supplying brain in both human and animals. Any anomaly by rupture or interruption of blood flow may lead to fatal consequences. Dichlorvos is a volatile organophosphate that forms the ...
 • EFFECT OF OVARIAN HORMONES ON MEMORY SUPPRESSION 

  Bayram, Ali; Tarhan, Nevzat; Arslan, Ayla; Muge, Aslankara (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Several studies suggest that memory suppression in humans occur as an active process of executive control, mediated by regions of prefrontal cortex, which is a substrate for ovarian hormones. However the effect of ovarian ...
 • Effect of unilateral electrolytic lesion of fastigial nucleus on behavior, learning and memory of Wistar albino rats 

  Sundareswaran, Loganathan; Sheeladevi, Rathinasamy (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Cerebellum called as the “little brain” .The cerebellum regulates various functions like motor coordination, equilibrium and muscle tone because of its connections with other parts of the brain as well as other parts of ...
 • Factors Related To Therapeutic Drug Levels Of Duloxetin In Major Depression 

  Özten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Sağlam, Esra; Nevzat, Tarhan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Duloksetin çifte etki mekanizmasına sahip (seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü) bir antidepresandır. Araştırmalar, duloksetin için önerilen kan düzeyini 20-80 ng/mL olarak vermektedir. Bu çalışmada ...
 • GENE THERAPY AND GENE DELIVERY TO THE BRAIN USING VIRAL VECTORS 

  Hizli Sayar, Gokben; Akpinaroglu, Can (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Treating monogenic disorders via gene therapy although still considered experimental by some, has becoming a more accepted method lately especially in these last 10 years with a number of recent clinical successes. Genetic ...
 • Habit Reversal Training in Trichotillomania: A Case Report 

  Kağan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Trichotillomania is a psychiatric disorder that involves repetitive hair pulling to the point of apparent loss. No approved treatment algorithm is available for trichotillomania. We present a case report of a 28-year-old ...
 • IMPRESSIONS ON ECNS2014 HALIFAX MEETING 

  Gultekin, Selahattin (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
 • IS DETECTING EARLY ONSET OF ALZHEIMER’S DISEASE IS GAINING A “NEW IDENTITY”? OLFACTORY DYSFUNCTION AS AN ERP BIOMARKER OF ALZHEIMER’S DISEASE 

  Keskin Krzan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The olfactory system is vital mechanism for our survival to interact with the environment, influencing not only on odor detection but also on nutrition, social behavior and well-being. Current findings suggest that before ...
 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...
 • MIND, BRAIN, AND EDUCATION: AN EMERGING TRANSDISCIPLINARY FIELD OF LEARNING AND DEVELOPMENT 

  Özdoğru, Asil Ali (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The future of neuroscience needs an innovative outlook on the study of brain by scientists coming from various disciplines and traditions. The field of Mind, Brain, and Education (MBE) is a meeting point for researchers ...
 • NEUROPROTECTIVE BENEFITS OF ATORVASTATIN IN DEMENTIA AND STROKE 

  Natarajan, Pushpa; Kumar, Sampath; Sahl, Sinu; Anand, Vijaya (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Dementia and stroke are the major health problem often occurs in older individuals aged 65 or more. There are many studies confirm that cholesterol might be involved in the pathogenesis of dementia and stroke. Atorvastatin, ...
 • Nicotine and alcohol dependence in schizophrenia 

  Hizli Sayar, Gokben; Özçetin, Ayşe; Turan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Schizophrenia is a neurodevelopmental brain disease and a severe psychiatric disorder which is seen approximately in 1% of the society. About the half of the individuals diagnosed with schizophrenia have substance abuse ...
 • OCCURRENCE AND PREDICTIVE FACTORS OF PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN INDIVIDUALS WITH ALCOHOL USE DISORDERS. 

  Donadon, Mariana Fortunata; Osório, Flávia Lima (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Alcoholism is a disorder caused by an excessive and maladaptive pattern of alcohol consumption. A series of impairments can arise from such consumption, including psychiatric comorbidities. The objective of this study was ...
 • OLFAKTOR REFERANS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU 

  Ozdil, Esra; Bakim, Bahadir; Tekin, Atilla; Guleken, Mehmet Diyaddin; Turkyılmaz Uyar, Ece; Ozer, Omer Akil (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Olfaktor referans sendromu, kişinin bedeninin kötü bir koku yaydığı düşüncesiyle karakterize olan ve bunun sonucunda utanç, suçluluk duyguları, kaçınma davranışları ve sosyal içe çekilme gibi belirtilerin eşlik ...
 • ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...