Now showing items 25-44 of 55

 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • MECHANISMS OF SHORT-TERM FALSE MEMORY FORMATION 

  Pasqualotto, Achille; Proulx, Michael J. (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  False memories are the erroneous recollection of events that did not actually occur. False memories have been broadly investigated within the domain of long-term memory, while studies involving short-term memory are less ...
 • MIND, BRAIN, AND EDUCATION: AN EMERGING TRANSDISCIPLINARY FIELD OF LEARNING AND DEVELOPMENT 

  Özdoğru, Asil Ali (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  The future of neuroscience needs an innovative outlook on the study of brain by scientists coming from various disciplines and traditions. The field of Mind, Brain, and Education (MBE) is a meeting point for researchers ...
 • NEUROPROTECTIVE BENEFITS OF ATORVASTATIN IN DEMENTIA AND STROKE 

  Natarajan, Pushpa; Kumar, Sampath; Sahl, Sinu; Anand, Vijaya (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Dementia and stroke are the major health problem often occurs in older individuals aged 65 or more. There are many studies confirm that cholesterol might be involved in the pathogenesis of dementia and stroke. Atorvastatin, ...
 • Nicotine and alcohol dependence in schizophrenia 

  Hizli Sayar, Gokben; Özçetin, Ayşe; Turan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Schizophrenia is a neurodevelopmental brain disease and a severe psychiatric disorder which is seen approximately in 1% of the society. About the half of the individuals diagnosed with schizophrenia have substance abuse ...
 • OCCURRENCE AND PREDICTIVE FACTORS OF PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN INDIVIDUALS WITH ALCOHOL USE DISORDERS. 

  Donadon, Mariana Fortunata; Osório, Flávia Lima (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Alcoholism is a disorder caused by an excessive and maladaptive pattern of alcohol consumption. A series of impairments can arise from such consumption, including psychiatric comorbidities. The objective of this study was ...
 • OLFAKTOR REFERANS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU 

  Ozdil, Esra; Bakim, Bahadir; Tekin, Atilla; Guleken, Mehmet Diyaddin; Turkyılmaz Uyar, Ece; Ozer, Omer Akil (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Olfaktor referans sendromu, kişinin bedeninin kötü bir koku yaydığı düşüncesiyle karakterize olan ve bunun sonucunda utanç, suçluluk duyguları, kaçınma davranışları ve sosyal içe çekilme gibi belirtilerin eşlik ...
 • ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...
 • PERSISTENT LINGUAL DYSKINESIA AND PROTRUSION DUE TO CLOMIPRAMINE AND RISPERIDONE 

  Tarhan, Nevzat; Önen Ünsalver, Barış; Şalçini, Celal; Evrensel, Alper (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
 • PHENOMENOLOGY AND PREVALENCE OF OBSESSIVE COMPULSIVE AND OTHER AXIS I DISORDERS IN A TURKISH DERMATOLOGY CLINIC 

  Onen Unsalver, Baris; Ozmen, Mine; Tecer, Ozlem; Aydemir, Ertugrul (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Background: Previous studies report that many obsessive compulsive disorder (OCD) patients seek help especially from dermatology clinics. The aims of the present study were: to determine the prevalence of OCD and other ...
 • PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİR GRUP HASTADA SALDIRGANLIK POTANSİYELİ VE ETKİLEYEN BAZI ETKENLER 

  Kelleci, Meral; Ata, Elvan E. (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma psikiyatri kliniğinde yatan bir grup hastada saldırganlık potansiyeli ve etkileyen bazı etkenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri ...
 • QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders: Case series 

  Tas, Cumhur; Erensoy, Habib; İbadi, Yelda; Brown, Elliot; Tarhan, Nevzat (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Patients with anxiety spectrum disorders are a highly heterogeneous group, requiring new therapeutic strategies and individualized treatment monitoring. Today, there is a growing interest for implementing biological ...
 • RABIES IN INDIA: A RELOOK AT THE NEGLECTED RAMPANT DISEASE 

  Annadurai, Kalaivani; Danasekaran, Raja; Mani, Geetha (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Rabies is a tropical zoonotic disease, transmitted to human being by carnivorous animals. Majority of human rabies cases were reported from Asia and African countries. India recorded more deaths from rabies than any other ...
 • RECENT STUDIES ON GENETIC AND ENVIRONMENTAL BASIS OF AUTISM 

  Atasever Arslan, Belkis; Kalkan, Zeynep; Gur, Hazal (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Autism is a childhood neurodevelopmental disorder that affects 1–2 in 100 children, according to recent data on the broad array of autism spectrum disorders. It is a neurodevelopmental disorder, genetic and environmental ...
 • RESECTION OF DEEP BRAIN STEM LESION: EVOLUTION OF MODERN SURGICAL TECHNIQUES 

  Fard, Salman Abbasi; Adeeb, Nimer; Rezaei, Mona; Kateb, Babak; Mortazavi, Martin M. (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Deep brain stem lesions have previously been considered unresectable. With the development of tailored skull base approaches, detailed knowledge of topographical anatomy, utilization of intra-operative mapping, identification ...
 • SERTRALINE INDUCED ANGIOEDEMA 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Cömert, Gökçe; Önen Ünsalver, Barış (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
 • SWALLOW OUTCOME IN THREE FEMALE SIBLINGS WITH HUNTINGTON’S DISEASE AND CHOREA 

  Dodderi, Thejaswi; Micheal, Chinju (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  The present study focuses on describing characteristics of swallow among Huntingtons Disease (HD) with Chorea before and after dysphagia therapy. 3 female siblings of 21, 22 and 33 years having juvenile type onset of HD ...
 • SWALLOWING METAL THINGS 

  Erensoy, Habib; Emin Ceylan, Mehmet; Evrensel, Alper (Üsküdar Üniversitesi, 2014)