Now showing items 1-2 of 2

  • Factors Related To Therapeutic Drug Levels Of Duloxetin In Major Depression 

    Özten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Sağlam, Esra; Nevzat, Tarhan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
    Amaç: Duloksetin çifte etki mekanizmasına sahip (seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü) bir antidepresandır. Araştırmalar, duloksetin için önerilen kan düzeyini 20-80 ng/mL olarak vermektedir. Bu çalışmada ...
  • ŞİZOFRENİDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMALARI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

    Akkisi Kumsar, Neslihan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
    Yeni kuşak antipsikotiklerin üretiminin artışı ile birlikte, antipsikotik polifarmasi, şizofreni hastalarının tedavisinde tekrar gündeme gelmiştir. Son yıllarda, hemen her yıl yeni bir antipsikotik ilaç kullanıma girerken, ...