Now showing items 1-11 of 11

 • A Crertzfeldt-jakob disease case presenting with psychiatric symptoms 

  Akin Aslan, Asli; Hizli Sayar, Gokben; Karagol, Arda; Bilge Dirik, Ebru (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Creutzfeldt Jakob Disease is an incurable and invariably fatal degenerative brain disease. Sporadic and variant forms of the disease can be observed among patients. We report on a patient for calling attention to clinical ...
 • CLINICIANS’ HESITATION IN USING CLOZAPINE 

  Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
 • CORRELATIONS AMONG ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND SERUM DRUG LEVEL IN MAJOR DEPRESSION: PREDICTION OF RESPONSIVENESS TO ANTIDEPRESSANT TREATMENT 

  Tarhan, Nevzat; Nurmedov, Serdar; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Majör depresyonu olan hastalarda antidepresan tedaviye yanıtın yordanması için elektroensefalagrafi ve serum ilaç kan düzeyi ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Hastalar dört hafta boyunca sertralin 50 ...
 • Factors Related To Therapeutic Drug Levels Of Duloxetin In Major Depression 

  Özten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Sağlam, Esra; Nevzat, Tarhan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Duloksetin çifte etki mekanizmasına sahip (seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü) bir antidepresandır. Araştırmalar, duloksetin için önerilen kan düzeyini 20-80 ng/mL olarak vermektedir. Bu çalışmada ...
 • GENE THERAPY AND GENE DELIVERY TO THE BRAIN USING VIRAL VECTORS 

  Hizli Sayar, Gokben; Akpinaroglu, Can (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  Treating monogenic disorders via gene therapy although still considered experimental by some, has becoming a more accepted method lately especially in these last 10 years with a number of recent clinical successes. Genetic ...
 • Habit Reversal Training in Trichotillomania: A Case Report 

  Kağan, Gaye; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Trichotillomania is a psychiatric disorder that involves repetitive hair pulling to the point of apparent loss. No approved treatment algorithm is available for trichotillomania. We present a case report of a 28-year-old ...
 • Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy 

  Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical ...
 • Nicotine and alcohol dependence in schizophrenia 

  Hizli Sayar, Gokben; Özçetin, Ayşe; Turan, Fatma (Üsküdar Üniversitesi, 2014)
  Schizophrenia is a neurodevelopmental brain disease and a severe psychiatric disorder which is seen approximately in 1% of the society. About the half of the individuals diagnosed with schizophrenia have substance abuse ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...
 • TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Transkraniyal doğru akım uyarımı (TDAU) kortikal işlev modülasyonu için kullanılan noninvazif bir tekniktir. TDAU, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılarak serebral korteksten zayıf bir doğrudan elektrik ...
 • USE OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION FOR TREATMENT OF AUDITORY HALLUCINATIONS: A CASE REPORT AND BRIEF REVIEW 

  Hizli Sayar, Gokben; Bulut, Hüseyin; Tarhan, Nevzat (Üsküdar Üniversitesi, 2016)
  In this case we report the efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment resistant auditory verbal hallucinations. The majority of protocols have utilized low-frequency suppressive repetitive ...