Now showing items 1-13 of 13

 • CORRELATIONS AMONG ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND SERUM DRUG LEVEL IN MAJOR DEPRESSION: PREDICTION OF RESPONSIVENESS TO ANTIDEPRESSANT TREATMENT 

  Tarhan, Nevzat; Nurmedov, Serdar; Hizli Sayar, Gokben (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Majör depresyonu olan hastalarda antidepresan tedaviye yanıtın yordanması için elektroensefalagrafi ve serum ilaç kan düzeyi ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Hastalar dört hafta boyunca sertralin 50 ...
 • DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİ VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmada, empatik eğilim ile depresif duygudurum arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan pilot çalışmada, 50 kişilik bir örneklem grubuna Empatik Eğilim Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmış, istatistik veri ...
 • Factors Related To Therapeutic Drug Levels Of Duloxetin In Major Depression 

  Özten, Eylem; Hizli Sayar, Gokben; Kağan, Gaye; Sağlam, Esra; Nevzat, Tarhan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Duloksetin çifte etki mekanizmasına sahip (seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü) bir antidepresandır. Araştırmalar, duloksetin için önerilen kan düzeyini 20-80 ng/mL olarak vermektedir. Bu çalışmada ...
 • LİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Doğan, Orhan; Erşan, E. Erdal; Aslan, Süleyman (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları ...
 • OLFAKTOR REFERANS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU 

  Ozdil, Esra; Bakim, Bahadir; Tekin, Atilla; Guleken, Mehmet Diyaddin; Turkyılmaz Uyar, Ece; Ozer, Omer Akil (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Olfaktor referans sendromu, kişinin bedeninin kötü bir koku yaydığı düşüncesiyle karakterize olan ve bunun sonucunda utanç, suçluluk duyguları, kaçınma davranışları ve sosyal içe çekilme gibi belirtilerin eşlik ...
 • ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

  Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen ...
 • PARASOMNİYALAR 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Parasomniyalar, uyku veya uyku-uyanıklık geçişlerinin belirli aşamaları ile ilişkili ortaya çıkan, uyku sırasında yürüme veya konuşma gibi, istenmeyen fiziksel veya sözel davranışlar ile karakterizedir. Uluslararası ...
 • PHENOMENOLOGY AND PREVALENCE OF OBSESSIVE COMPULSIVE AND OTHER AXIS I DISORDERS IN A TURKISH DERMATOLOGY CLINIC 

  Onen Unsalver, Baris; Ozmen, Mine; Tecer, Ozlem; Aydemir, Ertugrul (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Background: Previous studies report that many obsessive compulsive disorder (OCD) patients seek help especially from dermatology clinics. The aims of the present study were: to determine the prevalence of OCD and other ...
 • PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİR GRUP HASTADA SALDIRGANLIK POTANSİYELİ VE ETKİLEYEN BAZI ETKENLER 

  Kelleci, Meral; Ata, Elvan E. (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Amaç: Bu araştırma psikiyatri kliniğinde yatan bir grup hastada saldırganlık potansiyeli ve etkileyen bazı etkenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri ...
 • ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU KİŞİLİK BOZUKLUKLAR 

  Karamustafalıoğlu, K. Oğuz; Kahraman, Nilay (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Şizofreni ile ilgili yapılan genetik çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, şizofrenik bozuklukların şizofreninin tanı ölçütlerinin ötesinde, şizofreniye bir dereceye kadar benzeyen bozuklukların bir yelpazesini ...
 • ŞİZOFRENİDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMALARI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Akkisi Kumsar, Neslihan; Dilbaz, Nesrin (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Yeni kuşak antipsikotiklerin üretiminin artışı ile birlikte, antipsikotik polifarmasi, şizofreni hastalarının tedavisinde tekrar gündeme gelmiştir. Son yıllarda, hemen her yıl yeni bir antipsikotik ilaç kullanıma girerken, ...
 • TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION THERAPY IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: A CASE SERIES 

  Tan, Oguz (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  The effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation therapy in obsessive compulsive disorder is indefinite, although it has been shown to be helpful in depression in many studies. Six cases of obsessive compulsive ...
 • TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI: BİR GÖZDEN GEÇİRME 

  Tarhan, Nevzat; Hizli Sayar, Gokben; Özten, Eylem (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
  Transkraniyal doğru akım uyarımı (TDAU) kortikal işlev modülasyonu için kullanılan noninvazif bir tekniktir. TDAU, kafa derisi üzerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılarak serebral korteksten zayıf bir doğrudan elektrik ...