Now showing items 1-1 of 1

  • DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİ VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 

    Bebek, Hilal (Üsküdar Üniversitesi, 2012)
    Bu araştırmada, empatik eğilim ile depresif duygudurum arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan pilot çalışmada, 50 kişilik bir örneklem grubuna Empatik Eğilim Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmış, istatistik veri ...