Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Orhan
dc.contributor.authorErşan, E. Erdal
dc.contributor.authorAslan, Süleyman
dc.date.accessioned2016-03-30T08:09:44Z
dc.date.available2016-03-30T08:09:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationERSAN, E. E., ASLAN, S. & DOGAN, O. (2012) THE EFFECTS OF LITHIUM AND CARBAMAZEPINE TO CARDIAC FUNCTIONS. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1 (2), 17-29.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4325
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/515
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, lityum ve karbamazepinin kalp işlevleri üzerine olan etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak, ortaya çıkan bulguların yaygınlığını saptamak ve kardiyolojik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya, en az bir yıldır lityum veya karbamazepin kullanan, bilinen kalp hastalığı olmayan, birincil hastalığı açısından remisyonda olan, sistemik ve nörolojik hastalığı olmayan, alkol ve madde bağımlılığı olmayan 31’i lityum ve 17’si karbamazepin kullanan toplam 48 olgu alınmıştır. Bu sayı, psikiyatri anabilim dalına başvuran ve çalışmamız için gerekli koşulları sağlayan tüm olguları içermektedir. Hastaların onayları alındıktan sonra sosyodemografik bilgi formu doldurulmuştur. Lityum grubunda serum lityum düzeylerine bakıldıktan sonra sırasıyla elektrokardiyografi, efor testi, 24 saatlik Holter kaydı, karotis sinüs masajı, atropin testi ve intrinsik kalp hızı testi yapıldı. Bulgular: Lityum kullanan olguların %9.7’sinde t negatifliği saptandı. Efor testinde lityum grubunda %35.5, karbamazepin grubunda %17.6 oranında kronotropik yetersizlik saptandı. İki grupta da karotis sinüs masajı ile asistoli saptanmadı. Atropin testi lityum kullanan olguların %22.6’sında anormal olarak bulunurken, karbamazepin grubunda anormallik saptanmadı. İki grup arasında lityum grubunda daha kötü olmak üzere minimum ve ortalama kalp hızları açısından fark anlamlı bulundu. Egzersiz testinde maksimum kalp hızı ve kronotropik yetersizlik, holter kaydında maksimum kalp hızı, supraventriküler ektopi, ventriküler ektopi ve intrinsik kalp hızları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Sonuç: Sonuç olarak lityumun kalp işlevleri üzerinde baskılayıcı etkisinin karbamazepinden daha fazla olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherÜsküdar Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5455/npakademi.20120203tr_TR
dc.subjectLityumtr_TR
dc.subjectkarbamazepintr_TR
dc.subjectkalp işlevleritr_TR
dc.subjectbipolar bozukluktr_TR
dc.titleLİTYUM VE KARBAMAZEPİN KULLANAN OLGULARDA KALP İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.title.alternativeTHE EFFECTS OF LITHIUM AND CARBAMAZEPINE TO CARDIAC FUNCTIONStr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalThe Journal of Neurobehavioral Sciencestr_TR
dc.contributor.departmentNPAKADEMİtr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage29tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record