Show simple item record

dc.contributor.authorAliyu, Hadiza
dc.contributor.authorAyo, Joseph Olusegun
dc.contributor.authorAmbali, Suleiman Folorunsho
dc.contributor.authorSuleiman, Muhammed Musa
dc.contributor.authorKobo, Patricia Ishaku
dc.contributor.authorTauheed, Abdullahi Muhammed
dc.contributor.authorSinkalu, Victor Olusegun
dc.date.accessioned2017-06-15T11:47:33Z
dc.date.available2017-06-15T11:47:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=252932
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/123456789/649
dc.description.abstractAntiepileptic drugs (AEDs) have been used for decades in the treatment of seizures in both humans and animals. There are different varieties of AEDs to choose from, the choice of an AED is determined by the seizure type, effectiveness of the drug in controlling seizure, cost and the side effects of the drug used. Epilepsy therapy could be monotherapy, that is, the use of an appropriate AED or polytherapy in which case, two or more AEDs are combined particularly in the case of refractory epilepsy. The side effects of AEDs are diverse and affect virtually all the systems of the body. This review is aimed at studying the side effects associated with the administration of carbamazepine, phenytoin and their combination on cognition and neurobehavioural generally, particularly in Wistar rats. Generally, the side effects of AEDs observed are not so detrimental because the discontinuation of the drugs usually cause a reverse of the effects observed. For this review, available informations on the effects of antiepileptic drugs on neurobehavioural activities were accessed from electronic databases.tr_TR
dc.description.abstractAntiepileptik ilaçlar (AED), hem insan hem de hayvanlardaki hastalık nöbetlerinin tedavisinde on yıllar boyunca kullanılagelmiştir. Antiepileptik ilaçların farklı türleri mevcuttur ve bu tür ilaçları seçerken geçirilen nöbet çeşidi, ilacın krizi kontrol altına alma hususundaki etkililiği ile kullanılan ilacın masrafı ve yan etkileri dikkate alınır. Epilepsi terapisi, uygun bir antiepileptik ilaç kullanımıyla yürütülen monoterapi şeklinde ya da özellikle dirençli epilepsi vakalarında başvurulan ve iki veya daha fazla antiepileptik ilacın karışımıyla gerçekleştirilen politerapi yöntemiyle uygulanabilir. Antiepileptik ilaçların yan etkileri çeşitlilik arz etmekte olup neredeyse tüm vücut sistemlerini etkiler. Bu değerlendirme, karbamazepin, fenitoin ve bu iki ilacın birleşiminin özellikle Wistar sıçanlarının bilişsel ve nörodavranışsal faaliyetleri üzerindeki yan etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. Genel olarak antiepileptik ilaçlarla ilgili ortaya çıkan yan etkiler, ilacın kesilmesine bağlı olarak gözlemlenen ters etki sebebiyle zannedildiği kadar zararlı değildir. Bu değerlendirmede, antiepileptik ilaçların nörodavranışsal aktiviteler üzerindeki etkileriyle ilgili mevcut bilgilere elektronik veri tabanlarından erişilmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.isversionof10.5455/JNBS.1481879445tr_TR
dc.subjectcarbamazepine, phenytoin, learning, short-term memory, locomotion, rearing.tr_TR
dc.subjectkarbamazepin, fenitoin, öğrenme, kısa süreli hafıza, hareket kabiliyeti, yetiştirmetr_TR
dc.titleAlteration of Neurobehavioural Activities by Carbamazepine, Phenytoin and Their Combination in Wistar Rats: A Mini Reviewtr_TR
dc.title.alternativeWistar Sıçanlarında Karbamazepin, Fenitoin Ve Bu İkisinin Karışımına Bağlı Olarak Nörodavranışsal Aktivitelerin Değişimi: Kısa Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalThe Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS)tr_TR
dc.contributor.departmentİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record