Show simple item record

dc.contributor.authorGumus, Zeynep
dc.date.accessioned2019-11-11T12:51:25Z
dc.date.available2019-11-11T12:51:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGumus, Zeynep, Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, (17)tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12526/739
dc.description.abstractBu çalışma, T.C. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyete yönelik tutum ve bu tutumları etkileyebilecek bazı faktörleri belirleyebilmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırma kesitsel ve metodolojik olarak yapılmış ve araştırma örneklemini Üsküdar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden 100 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgiler için, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ve katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkileyebileceği varsayılan faktörlerin ölçülmesinde “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” kullanılmıştır. Mevcut araştırmada toplumsal cinsiyet tutumları; evlilikte cinsiyet rolü, eşitlikçi ve geleneksel cinsiyet rolü, kadının ve erkeğin cinsiyet rolünden oluşan alt boyutlar üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilerden yola çıkılarak bahsi geçen toplumsal cinsiyet tutumlarının geliştirilmesine ve kazandırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Geleneksel Cinsiyet Rolü, Eşitlikçi Cinsiyet Rolü, Toplumsal Cinsiyet ve Tutumlartr_TR
dc.description.abstractUniversity Students' Attitudes Toward the Determination of Gender Roles Research was conducted as methodological and cross-sectional to determine attitudes towards gender roles and factors that affect the attitudes of T.R. Usküdar University students majoring in the School of Health Professions. Population and sampling consist of 100 students of Istanbul Usküdar University students majoring in the School of Health Professions. As data collection tool, questionnaire and “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” were used. Questionnaire consists of two sections. First section includes questions about socio-demographic characteristics of students and their parents, second section includes questions about factors that may influence attitudes towards gender roles. In accordance with the results obtained from the study, recommendations were developed to gain egalitarian attitudes regarding gender roles. Keywordstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyet, Geleneksel Cinsiyet Rolü, Eşitlikçi Cinsiyet Rolü, Toplumsal Cinsiyet ve Tutumlartr_TR
dc.subjectGender, Traditional Gender Role, Egalitarian Gender Role, Gender and Attitudestr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalTürkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/YAŞLI BAKIMI PR.tr_TR
dc.contributor.authorID57284tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record