Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz Guler, Cigdem
dc.contributor.authorGenc, Didem
dc.date.accessioned2020-01-28T11:25:15Z
dc.date.available2020-01-28T11:25:15Z
dc.date.issued2019-11-20
dc.identifier.citationYavuz Guler, Cigdem, Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz- Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , Geliş / Received: 23 Ağustos/August 2019 Düzeltme / Revision:21 Ekim/October 2019 Kabul / Accepted: 20 Kasım/November 2019, (25)tr_TR
dc.identifier.urihttp://earsiv.uskudar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12526/748
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, çift ilişkilerinde davranışsal öz düzenleme ile ilgili toplamaya yardımcı olan Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Türkiye için geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya bir yıl ve bir yıldan uzun süredir evli olan 151 Çift (302 kişi) katılmıştır. Uyum geçerliğini sınamak amacıyla Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği’nin Depresyon alt ölçeği ile Evlilik Yaşam Doyum Ölçeği ve Çiftler Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak adına yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EİDÖDÖ’nün ben ve partner faktörlerinin strateji boyutundaki 1-2 ve 7-8 nolu maddelerinin modifikasyonu sonrasında strateji ve efor alt boyutlu ben ve partner faktörünün uyum iyiliği indekslerinin tüm değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin benzer ölçeklerle uyum geçerliliğine bakıldığında ben ve partner faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının benzer ölçeklerle anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz Düzenleme Ölçeği’nin ben faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .85 ve .63; partner faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .92 ve .71 bulunmuştur. EİDÖDÖ, 5’li likert tipli 32 maddeden, Ben ve partner olmak üzere iki temel faktör ve bu faktörlere ait strateji ve efor şeklinde iki alt boyuttan oluşmaktadır. Analizler, EİDÖDÖ’nün Türkçe formunun, Türkiye örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.relation.isversionof10.1177/105960117700200317tr_TR
dc.subjectDavranışsal öz düzenleme, etkili ilişkiler, geçerlik, güvenirliktr_TR
dc.titleEtkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz- Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması :Adaptation of Behavioral Self-Regulation for Effective Relationships Scale: Turkish Version Validation and Reliability Studytr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR.tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue55tr_TR
dc.identifier.startpage1085tr_TR
dc.identifier.endpage1109tr_TR
dc.contributor.authorID235907tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record