Now showing items 1-2 of 2

  • Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika 

    Karatay, Abdullah (Nobel yayınları, 2014-09)
    Bu çalışmada korunma ihtiyacı içindeki çocuklar ya da klasik tabirle ‘korunmaya muhtaç çocuklara’ ilişkin politika ve uygulamaların değişimi, kamu yapısındaki dönüşüme paralel olarak incelenecektir. Bu amaçla Bourdieu’nun ...
  • ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ, TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

    Baris, Ismail (2015-01)
    Bir ülkenin ekonomik açıdan istikrarsız ve kırılgan bir yapıya sahip olması hiçbir şekilde arzu edilmeyen durumdur. Zira ekonomik anlamda yaşanabilecek tüm olumsuzluklar öncelikle sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. ...