Now showing items 1-20 of 29

 • Bağırsak beyin aksı: Psikiyatrik bozukluklarda bağırsak mikrobiyotasinin rolü 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2015-10)
  Organizmayla dost bağırsak mikrobiyotası yaşamın ilk günlerinde insana yerleşir. Bağırsak mikrobiyotası beyin ve bağırsak arasında karşılıklı bir ilişki oluşturarak insan sağlığı üzerinde temel ve önemli bir rol oynar. ...
 • Benlik Gelişiminde Nöropsikolojik Temeller 

  Ceylan, Mehmet Emin; Evrensel, Alper; Unsalver, Baris Onen; Comert, Gokce (2015)
  Yüz tanıma, sosyal ilişki ve benlik gelişimi arasında bir bağlantı vardır. Ördeklerde yumurtadan çıkar çıkmaz ilk yirmi dört saat içinde, kritik periyod devresinde yavruların hareket eden nesneleri takip ettiği bilinmektedir. ...
 • Bupropion-Induced Erythema Multiforme 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2015-06)
 • Bupropiona bağlı prematür ejakülasyon 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2014-10-01)
  Sayın Yayın Yönetmeni, Bupropion, yeni nesil antidepresanlardan biridir. Nöronlarda ağırlıklı olarak dopamin gerialımını engeller. Daha düşük (yaklaşık olarak dopaminin dörtte biri kadar) oranda ise noradrenalin gerialımını ...
 • Elektrokonvulzif Tedavi Üzerine Güncel Bir Gözden Geçirme 

  Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Eryilmaz, Gul; Gogcegoz, Isil; Ceylan, Mehmet Emin (2013-08-29)
  Bir çok elektrokonvülsif tedavi kılavuzundai elektrokonvülsif tedavi uygulamasını tercih edilen tedavi olarak gösterildiği durumlar olarak psikotik özellikli şiddetli depresyon, maink deliryum ve katatoni gösterilir. ...
 • Extensive frontal grey matter volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Salcini, Celal; Onen Unsalver, Baris (2015-09-02)
  A 39-year-old man was brought to the psychiatry clinic by his relatives. According to them, the man’s mental and motor development was normal until the age of 2 years, at which time he had a febrile illness with convulsions ...
 • Fecal Microbiota Transplantation and Its Usage in Neuropsychiatric Disorders 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2016)
  Fecal microbiota transplantation has a 1700-year history. This forgotten treatment method has been put into use again during the last 50 years. The interest in microbiota-gut-brain axis and fecal microbiota transplantation ...
 • Fekal mikrobiyota nakli ve psikiyatrik tedavideki yeri 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2015-07)
 • Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisinde Pramipeksol Kullanımına Bağlı Hipomani 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Comert, Gokce (2015)
  Huzursuz bacak sendromu, nörolojik bir hareket bozukluğudur. Ek psikiyatrik belirtiler, hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca başka patolojilere veya ilaçlara bağlı olarak da meydana gelebilir. Pramipeksol ...
 • Hyperamylasemia Related to Sertraline 

  Ceylan, Mehmet Emin; Evrensel, Alper; Önen Ünsalver, Barış (2016-07-21)
 • Inappropriate sexual behaviour due to frontal dementia 

  Evrensel, Alper; Tarhan, Nevzat; Ceylan, Mehmet Emin; Comert, Gokce (2015-01-27)
  Hypersexuality and inappropriate sexual behaviour (ISB) can often be observed in patients with dementia syndromes and especially in those with frontotemporal dementia (FTD). Hypersexuality and ISB without cognitive dysfunction ...
 • Kendi Gözüne Yönelik Zarar Verme Davranışı Sonucu Gelişen Körlük: Üç Şizofreni Olgusu 

  Ceylan, Mehmet Emin; Yesilyurt, Sema; Sukruoglu, Seda; Turkcan, Ahmet; Oncu, Fatih (2012)
  Kendini yaralama davranışı (self-mutilasyon), intihar amacı olmaksızın, tasarlanmış bir şekilde beden dokularına zarar verici bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Kendi gözüne zarar verme çok nadiren görülen bir kendini ...
 • Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin; Unsalver, Baris Onen; Comert, Gokce (2014)
  A 50 year-old female patient presented to the psychiatry clinic with complaints of forgetfulness, distractibility and difficulty in learning new information. She was started on lithium after a manic episode 10 years ago, ...
 • Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious 

  Ceylan, Mehmet Emin; Evrensel, Alper; Donmez, Aslıhan; Unsalver, Baris Onen (2016-01-01)
  Cognitive scientists have tried to explain the neural mechanisms of unconscious mental states such as coma, epileptic seizures, and anesthesia-induced unconsciousness. However these types of unconscious states are different ...
 • Nöropsikiyatrik bozukluklarda fekal mikrobiyota transplantasyonu yönteminin geleceği 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2016-03-01)
  NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU YÖNTEMİNİN GELECEĞİ Sayın Yayın Yönetmeni, Bedende yaşayan bütün mikroorganizmalar ve onların genetik materyali mikrobiyom, bedenin farklı ekosistemlerinde ...
 • Olfaktör Referans Sendromu 

  Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2015)
  Olfaktör referans sendromu, kişinin vücudundan kötü koku yaydığı ısrarlı ve yanlış inancı ile seyreden bir bozukluktur. Yüz yıldan uzun zamandır parosmi, otodisosmofobi, olfaktör halüsinasyon, halitofobi, kronik olfaktör ...
 • Papilledema Due to Mirtazapine 

  Ceylan, Mehmet Emin; Evrensel, Alper; Cömert, Gökçe (2016-05-01)
  Background: Mirtazapine is a tetracyclic antidepressant that enhances both noradrenergic and serotonergic transmission. The most common cause of papilledema is increased intracranial pressure due to brain tumor. Also ...
 • Psikiyatride sitokrom P450 fenotiplemesinin kullanımı 

  Eryilmaz, Gul; Ceylan, Mehmet Emin; Hizli Sayar, Gokben; Ozten, Eylem; Gogcegoz Gul, Isil (2014)
  Özellikle tedavisel aralığı dar olan ilaçlar için tedavi etkinliğini sağlayabilmek, yan etkileri en aza indirebilmek için farmakolojik tedavinin kiĢiye özel uygulanması gereklidir. Sitokrom P450 enzimlerinin fenotiplemesi ...
 • Psoriasis and depression: a commentary on ‘‘In psoriasis, levels of hope and quality of life are linked’’ 

  Unsalver, Baris Onen; Evrensel, Alper; Ceylan, Mehmet Emin (2016)
  Dear Editor, In a previous issue of the Archives of Dermatological Research, we were very interested in the article by Hawro et al. entitled ‘‘In psoriasis, levels of hope and quality of life are linked’’ in which the ...